9. květen: V srpnu zahájí zásyp druhé jámy, vtažné Su-Sto I

9. květen: V srpnu zahájí zásyp druhé jámy, vtažné Su-Sto I
Pokračuje likvidace lokality 9. květen.

DARKOV – Přibližně čtyřiceti tisíci kubíky nezpevněného materiálu je zasypaná  výdušná jáma Su-Sto III na lokalitě 9. květen. V srpnu zahájí dodavatelé ze společnosti Slezská důlní díla (SDD), zajištující zdejší útlumové práce, zasypávání vtažné jámy SuSto I, k čemuž bude navážen zpevněný zásypový materiál.

„Ve výdušné jámě je cementopopílkovou směsí zaplněn i větrní kanál a už proběhla betonáž ohlubňové zátky na kótu minus jeden metr,“ popisuje specialista technické likvidace Bohdan Krzywoń. SDD pod vedením Petra Vorla připravují v šachetní budově výstavbu betonového ohlubňového povalu.

Na druhé pololetí jsou na 9. květnu naplánovány první demolice, na něž jsou již také vydána povolení. „A to objektu hlavních ventilátorů a šachetní budovy jámy Su-Sto III. Odstranění těžní věže proběhne bez použití trhacích prací, dodavatelé konstrukci rozpálí a rozeberou,“ pokračuje Krzywoń.

Likvidace objektů se na této lokalitě řeší zatím jen ve vymezeném bezpečnostním pásmu. Do něj patří také vtažná jáma Su-Sto I, v níž se betonuje zátka na 6. patře. „Těžní stroj má dojezd pouze nad šesté patro. Po dokončení výstavby zátky začneme zasypávat, což potrvá do února příštího roku,“ líčí Krzywoń.

0 0