Adventní zamyšlení

Adventní zamyšlení

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ

V adventní době zaznívají silné výzvy k pokání a obráceně. Pokání podle Božího slova ale neznamená obrátit se jen k sobě samému, ke svým slabostem, chybám a hříchům. Pokání v první řadě znamená obrátit se k Bohu. Zdroj života totiž není v nás samých. Zdroj naplněného života je v Bohu. A tento zdroj se nám v Ježí i Kristu přiblížil na dosah.

Prožít plodně adventní dobu tedy znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál.

Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k Bohu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a také s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách.

Prožít správně advent znamená nově se zrodit ve svém srdci. Advent je konkrétním pozváním nejen do Betléma, ale i do nebe.

Několik návrhů k prožití adventu:

Věř, že Bůh může a chce vstoupit do každé oblasti tvého života. Zvi ho do všeho, co jsi a co prožíváš. Jen ve spojení s ním totiž dokážeš proměnit své srdce a realitu, ve které se nacházíš!

Najdi si čas pro komunikaci s Bohem v modlitbě i ve ztišení. Naslouchej Božímu slovu četbou Bible.

Smiř se s Bohem, s druhými i sám se sebou. Vnímej pozorněji chvíle, kdy můžeš svou víru uplatňovat láskou.

Zavřít okno