Aktivity Hornicko-historického spolku Stříbro

Aktivity Hornicko-historického spolku Stříbro

 

Nástup praporů ve městě Chodov

Hornicko-historický spolek Stříbro je aktivním přispěvatelem do Občasníku DIAMO. Našim čtenářům a všem fandům tohoto spolku přinášíme přehled aktivit, které spolek během uplynulých prázdnin absolvoval a které pro Občasník zpracoval člen spolku pan Karel Neuberger, MBA, v případě posledního příspěvku pak členka spolku Mgr. Alena Neubergerová.

13. hornické odpoledne na Řimbabě
Dne 27. července 2021 se v Bohutíně u Příbrami, v areálu bývalého dolu Řimbaba, konalo již 13. tradiční hornické odpoledne. Kamarádi z hornického spolku celou akci zahájili uvítáním hostů, došlo i na vyznamenání dvou členů spolku za odvedenou práci při výstavbě expozic a poté následoval krátký hornický průvod.

Pohled na důl 25. únor v Bohutíně

V dalším čase byly slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory pro nové expozice včetně odhalení dřevěné sochy sv. Barbory. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet vrtání nebo bagrování. Odpoledne se konalo setkání s Dr. V. Smolovou, která vyprávěla poutavé příběhy o bohutínských mlýnech, mlynářích a hamrech. K večeru k poslechu zahrála hudební skupina Cirkus Hulata. V parném letním odpoledni se členové hornických spolků ze Zbůchu, Tlučné, Rudolfova, Chodova a Stříbra, samozřejmě včetně místních, dobře pobavili. Uniformovaní horníci měli veškeré občerstvení zdarma. Smutné je, že z místních příbramských spolků přijde své kamarády podpořit jen minimum členů (nechyběl zpěvák Petr Milec či nestor příbramské hornické školy Dr. Petřek).

Na dole Řimbaba (zleva pánové: Milt, Neuberger, David a Klabouch)

Loučili jsme se již za příjemného večerního chládku a šli se uložit do hornického penzionu bývalého dolu korunního prince Rudolfa (Rudolfky). Za mého působení v Příbrami se důl nazýval 25. únor a jako studenti jsme se pohybovali v hloubce cca 900 m pod povrchem. Za zmínku určitě stojí vzpomínka, kdy nám štajgr po sfárání sdělil, že se dnes žádná práce nekoná, klec jezdit nebude celé dopoledne a pokud chceme, můžeme si to jámou po žebříkách vylézt. Co Vám budu říkat, těch 900 m jsme ve třech zdolali asi za 3 hodiny. Normálně se za chvíli klec rozjela a plně se těžilo, nahoře nás čekalo uvítání ve formě prázdného nádvoří dolu. Všichni byli schováni a čekali na těch pár jedinců, kteří lezou 900 m jámou po žebříkách. No co. Máme alespoň do konce života o čem vyprávět.

Ubytování v bývalém rudném dole je na vysoké úrovni. Doporučuji všem zájemcům o pěší turistiku či cyklovyjížďky do Brd. Vavřinecká pouť v Chodově Hornický spolek SOLLES z Chodova u Karlových Varů pozval v sobotu 14. srpna 2021 členy ostatních hornických spolků k oslavě 10. výročí založení spolku a ke svěcení zvonu sv. Barbory v rámci

Vavřinecké pouti konané v Chodově.
K výročí se dostavilo jen skromné torzo hornických spolků, které přislíbily účast. Pánové horníci, členové hornických spolků, zamyslete se nad svým počínáním, svým kolegům – pořadatelům způsobujete nemalé potíže!!! Podporu spolku SOLLES přijely dodat hornické spolky ze Stříbra, Příbrami, Stráže pod Ralskem, Tlučné a horničtí kamarádi z Pezinku a daleké Lubietové. Kamarádi, děkujeme. Samotná akce započala hornickou parádou za doprovodu hornické kapely ze sousedního Saska, a to přímo z hornického města Oelsnitz, partnerského města Chodova. Průvod došel ke kostelu sv. Vavřince a účastníci se pomalu přesouvali do útrob kostela ke mši  svaté s následným obřadem svěcení zvonu sv. Barbory. Mši celebroval monsignore, emeritní plzeňský biskup Fr. Radkovský. Po skončení obřadu v kostele se účastníci přesunuli do vedlejších farních zahrad, kde se konalo posezení s přáteli. Při této příležitosti předseda spolku K. Veselý zhodnotil uplynulých 10 let činnosti spolku a jeho další výhled. Předal vyznamenání (pamětní glejt) členům spolku a hornickým spolkům. Mimo jiné dostal slovo i starosta města P. Pitzinger, rovněž člen hornického spolku. Poté již následovalo v úmorném vedru posezení s hornickými kamarády s občerstvením. Chodovákům ze Stříbra posíláme ještě jednou dík. 

Návštěva hornických kamarádů na Slovensku

Jedna z navštívených šachet na Slovensku

Členové Hornického spolku ze Stříbra navštívili, letos již podruhé, naše hornické kamarády na sousedním Slovensku. První den jsme navštívili hrad Buchlov na Moravě, na Slovensku hrad v Trenčíně a skončili jsme na noc v Hodruši. Prohlédli jsme si báňskou expozici včetně vodního kola a štoly. Asi nejvíce nás zajímaly změny v mineralogické expozici, kam jsme již i tradičně přispěli dalšími novými exponáty z Čech. Druhý den v podvečer kamarádi zorganizovali tzv. „čestný skok přes kůži“ pro letošního jubilanta K. Neubergera. Krásná, srdečná, kamarádská akce, zakončená písněmi štiavnického hornického pěveckého souboru ZPEVOKOL. Prohlédli jsme si expozice baníckeho muzea a jiná soukromá muzea v Banské Štiavnici. Musíme konstatovat, že v těchto dnech bylo město plně přelidněno návštěvníky. Poté jsme zavítali do zlaté Kremnice, kde jsme se podívali do hornického skanzenu, do hornického muzea a do muzea státní mincovny, prohlédli si město a kremnický hrad. Další dny jsme strávili v Banské Bystrici a Lubietové. S hornickými kamarády zavzpomínali na zdejší hornická setkání měst Slovenska. Poslední akcí v této oblasti byla návštěva Starých hor a lokality Piesky a poté Špania Dolina s majstrom bratstva A. Sitárom. Poté jsme již cestovali směr Pezinok. Zde se konala mineralogická burza a souběžně s touto akcí se zde prezentovaly geoparky Slovenska a z Moravy z oblasti těžby břidlice. Krásné zážitky, odborná posezení, akorát počasí, co více si přát.

Nová publikace Karla Neubergera

Vodní kolo v hornickém skanzenu v Hodruši

V těchto dnech se dostane na světlo  světa další publikace o stříbrském hornictví z pera člena Hornického spolku ve Stříbře Karla Neubergera pod názvem „Sv. Prokop, patron české země a ochránce stříbrských horníků“. Bohužel, křest knihy se již minule nezdařil kvůli covidové pandemii a nyní rozhodnutím Rady spolku, která rozhodla odložit křest až na konec jara roku 2022. Autor bude přesto publikaci distribuovat. Kniha je ještě obsáhlejší a objemnější než ty minulé. Je to již v pořadí jeho 14. publikace. Opět se v ní doplňují předešlé kapitoly o hornických uniformách, o hornických a hutnických osobnostech, o stříbrských minerálech, o dějinách stříbrského hornictví, zavzpomínají žijící stříbrští horníci a mnoho dalšího. Autor tuto knihu věnuje své manželce Aleně za trvalou celoživotní podporu a pochopení. Kniha s tímto názvem se přímo nabízela z několika důvodů – podle sochy sv. Prokopa na stříbrském morovém sloupu, dále štoly sv. Prokopa (jedné z nejstarších důlních děl na Stříbrsku) a samozřejmě k tomu se vztahujícímu cechu sv. Prokopa, který byl jedním z nejpočetněji zastoupeným hornictvem. Za vzpomínku stojí připomenutí další významné štoly na řece Úhlavce, štoly sv. Nového Prokopa, rovněž s cechem Nového Prokopa. Tolik málo k objasnění názvu knihy. Autor má již pro příští rok připravenou další knihu pod názvem „Stříbrské rudné hornictví od 12. století do roku 1975“. Jak je vidět, autor plně těží z archivních materiálů a při získaných údajích se nelze divit, že má tolik elánu pustit se do vydání další, a to již 15. knihy. Kniha bude k dostání ve stříbrskému muzeu a u autora samotného.

Hornicko-historický spolek Stříbro

 

1 0