Aktuálně na Jeremenku před 60 lety

Aktuálně na Jeremenku před 60 lety

„Dej s tím pokoj, na to už není nikdo zvědavý!“ slyším od některých. „Jen to tam pošli,“ radí jiní. „A proč ne,“ říkám si. Díky neznámým fotografům z amatérského fotokroužku na Jeremenku můžeme nahlédnout do dění roku 1958. Možná, že i tato činnost byla součástí budovatelského hnutí, dnes jsme však o šedesát let dále. Útržky z alb fotokroužku, včetně několika fotografií,byly náhodou nalezeny před lety při úpravách správní budovy státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA.
Výstavba dolu Jeremenko

V první řadě nám obrazové dokumenty představují položení základu a stavbu kladivové těžní věže nad jámou č. 3, dnes jednu z dominant Ostravy, která je provozní součástí Vodní jámy a také technickou kulturní památkou. Pohlédnout můžeme do tváří žen, tehdy pracovnic v úpravně uhlí, na děti z mateřské školky zaměstnanců šachty při

Ženy v úpravně

vycházce nebo na návštěvu „opravdového člověka“ Alexeje Petroviče Maresjeva, letce, skutečného hrdiny, kterého Boris Polevoj navěky zapsal do románu, který my, dříve narození, tak důvěrně známe. Velice zajímavé a pozoruhodné muselo být přijetí v té době znovu objeveného legionáře, hrdiny, generála, také však pomocného dělníka
a vězně, pozdějšího prezidenta Ludvíka Svobody.

Vám, neznámí fotografové, chci poděkovat, pravděpodobně asi tam nahoru.
Díky a zdař Bůh!
Miroslav Ševčík, o. z. ODRA

Jsme na facebooku

REKLAMA

REKLAMA