Bakala chce v bývalé šachtě průmyslovou zónu

Bakala chce v bývalé šachtě průmyslovou zónu

Po více než třiceti letech by mohl znovu ožít areál někdejší šachty Zárubek ve Slezské Ostravě. Těžba tam skončila náhle v roce 1990 poté, co v ochranném pilíři těžní jámy vypukl požár. Společnost Asental Land, patřící do skupiny firem někdejšího vlastníka OKD Zdeňka Bakaly, zde nyní plánuje postavit industriální zónu.

Zástupci Asentalu přepokládají, že by se na Zárubku mohlo začít stavět ještě v roce 2022. Hotovo má být o rok později.

Na připomínku Dolu Zárubek byl postaven památník z jedné lanovnice v místě těžní jámy. Foto: Ikcur – wikimedia.org

„Navrhovaný záměr sleduje využití plochy po původní lokalitě dolu, jehož objekty byly odstraněny a území bylo sanováno. Jedná se o území vymezené pro průmyslové využití, mimo přímou zástavbu s obytnými objekty, dopravně dobře napojenou na silnice vyšší třídy. Cílem je vybudovat objekty určené k dlouhodobému pronájmu společnostem, které chtějí umístit své provozy v oblasti logistiky a průmyslové výroby do České republiky. Náplní průmyslových hal je lehká průmyslová výroba a skladování,“ citoval server idnes.cz z oznámení, které společnost Asental zveřejnila v rámci zahájení projednávání studie vlivu stavby na životní prostředí EIA.

Důl Zárubek, dříve Hermenegild, byl černouhelný hlubinný důl v Polské (Slezské) Ostravě v jižním dobývacím poli společnosti Kamenouhelných dolů Severní dráhy Ferdinandovy. První nález uhlí byl v místě ohlášen 29. září 1844 ve výhradním kutisku v lomu u pravého břehu řeky Lučiny. Byly objeveny 2 sloje o mocnosti 12 palců. Na základě nálezu dobyvatelné uhelné sloje byly Báňským hejtmanstvím vydány propůjčovací listiny důlních měr v roce 1862. Propůjčeno bylo 20 důlních měr na těžbu uhlí. Důl byl pojmenován podle generálního ředitele Severní dráhy císaře Ferdinanda – Hermenegilda Francesconiho. Jáma samotná nesla označení číslo V. První modernizace a rekonstrukce dolu proběhla v roce 1874. V roce 1897 byla postavena první třídírna uhlí soustavy Mayer-Sauer (třídění uhlí suchou cestou). Areál dolu byl osvětlován elektrickými lampami.

V letech 1911 – 1914 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace dolu. Technický a stavební projekt povrchové úpravy dolu Hermenegild byl shodný s přestavbou dolu Michael v Michálkovicích. Jejich jednotné provozní, technické a architektonické řešení vypracoval ostravský architekt František Fiala. Základem koncepce přestavby bylo oddělení pohybu havířů od dopravy uhlí a materiálu. Toto moderní řešení si vyžádalo zbourání dosavadních objektů a výstavbu nových. V nové strojovně byly soustředěny elektrické agregáty, které zabezpečovaly chod dolu. Jáma byla upravena pro dvojí těžní zařízení. V roce 1914 proběhla centralizace těžby uhlí z dobývacích polí dolů Vilém a Jakub. Jámy těchto dolů byly převedeny na jámy větrní. Ukončení přestavby a slavnostní otevření nově vybudovaného dolu (v roce 1914) bylo zakončeno přejmenováním dolu podle názvu místní části Polské (Slezské) Ostravy na Zárubek.

V srpnu 1926 došlo ke sloučení dolů Zárubek a Alexander. Důlní pole dolu Alexander bylo dobýváno pomocí důlních děl ze strany dolu Zárubek. Na dole Alexander v roce 1927 začala modernizace a přestavba (elektrifikace). Po 2. světové válce byl důl Zárubek znárodněn a od 1. ledna 1946 začleněn do národního podniku OKD Ostrava jako důlní závod Zárubek. Připojením dolu Jan Maria k dolu Zárubek v roce 1954 bylo možné dotěžení zbytkových uhelných pilířů v ohradníku dolu Jan Maria a v roce 1963 zastavit jeho provoz a jámy zasypat. K dalšímu organizačnímu slučování došlo 1. ledna 1967, kdy byl důl Zárubek spojen s dolem Petr Bezruč v jeden podnik s názvem Důl Ostrava. Důl Zárubek se stal závodem 2. K poslednímu sloučení – dolů Ostrava a Hlubina pod společným názvem Důl Ostrava, došlo 1. července 1987.

Poslední slavnostní fárání těžní klecí na 2. patro se uskutečnilo 19. června 1997 a pak byl zasypán i zbytek jam a došlo k likvidaci povrchových objektů. Historické budovy a těžní věž byly přes námitky památkářů, historiků a příznivců technických památek zlikvidovány. Ocelová konstrukce těžní věže, vysoké 37,6 m, byla zlikvidována odstřelem v roce 1998. V roce 2002 byly povrchové objekty zbourány a území asanováno. Na připomínku Dolu Zárubek byl postaven památník z jedné lanovnice v místě těžní jámy.

1 0