Báňští záchranáři mají nové analyzátory důlních plynů

Báňští záchranáři mají nové analyzátory důlních plynů

V zázemí HBZS v Ostravě-Radvanicích mají záchranáři mimo jiné plynovou laboratoř a v ní speciální linku pro analýzu vzorků důlního ovzduší. Nedávno nainstalovali nové analyzátory z USA, které pomáhají zjistit, co se děje v podzemí. Plynová laboratoř HBZS ročně vyhodnotí až 1 700 vzorků.

Speciální linka pro analýzu vzorků důlního ovzduší byla zkonstruována dle specifických požadavků báňské záchranné služby v roce 2008. Jednotlivé komponenty mají přesně specifikovaný rozsah měření jednotlivých plynných složek tak, aby byly schopny analyzovat vzorky důlního ovzduší například při likvidaci důlních požárů.

Starší kombinovaný analyzátor  plynů teď nahradily dva nové komponenty z USA – analyzátor plynů a speciální modul pro měření oxidu uhelnatého. Společně tak vytvořily spojitý celek pro analýzu základních důlních plynů (oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metan, kyslík).

Speciální linka zvládne základní rozbor do dvou minut, s použitím chromatografu lze získat podrobnější analýzu za zhruba 15 min. Rychlou a přesnou analýzu ovzduší potřebují záchranáři především při déle trvajících zásazích, například při důlních požárech, aby věděli, jak si mají v rizikovém prostředí počínat. Ze základních vzorků jsou schopni vyhodnotit výbušnost a základní parametry. Podle rozboru propylenu, acetylenu a dalších vyšších uhlovodíků mohou při mimořádné události určit stav požáru, zda dochází k dohasínání, nebo teprve nastane bod zlomu apod.

Ovzduší v dolech se vyhodnocuje nejen při mimořádných událostech, ale také preventivně v pravidelných intervalech, nebo při různých pracích v podzemí.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

 

1 0