BARBORKA POKRAČUJE, I HORNÍCI JÍ PODPORUJÍ

„Barborka“ bude od letoška více přispívat sirotkům na zdravotní péčiZhodnocení loňského roku, výhled do letošního a konstatování, že i obyčejní havíři pamatují na sirotky. Taková byla schůze Spolku svatá Barbora (SSB), která se konala v banketce PZKO ve Stonavě za účasti zástupců všech jeho členů.
našli horníci, kteří nám ze své vlastní vůle věnovali peníze. Dohromady okolo pětatřiceti tisíc korun, za což jménem všech dětí i jejich rodin moc děkuji,“ řekla tajemnice spolku Adriana Furendová s tím, že prioritou Barborky v následujícím období opět zůstává podpora vzdělávání a volnočasových aktivit dětí, jejichž tátové zahynuli při práci pod zemí. SSB v současné době pomáhá 59 hornickým sirotkům.

„Insolvence v OKD měla za následek i to, že neprobíhaly tradiční šachťáky, při nichž bývalo v minulosti vybíráno velké množství finančních darů, v průměru až půl milionu korun. Výbor ale již před dvěma roky přistoupil k plánování činností Barborky z dlouhodobého pohledu a nastavil taková pravidla finančních podpor, aby se podporovaných dětí tato skutečnost zatím nijak nedotkla,“ upřesnila předsedkyně spolku Monika Němcová.

Barborku každopádně opět podpořila Nadace OKD. Z jejího grantu se bude dětem přispívat na školné, cestovné, ubytování při studiu, pořizování pomůcek při zahájení školního roku i na společné aktivity spolku. Těmi letos bude víkendový pobyt v Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm při příležitosti Dne dětí a tradiční BarboRadování.

0 0