Beseda KPHMO v Maryčce

Dnes se konala první beseda KPHMO v nových prostorách – v kavárně Maryčce v kině Cineport od 15 hodin v Ostravě-Vítkovicích. Sešlo se nás na 40 a vyslechli jsme si úvodní slova předsedy Ing. Petra Rojíčka, místopředsedy Kunčického a tajemníka Karla Budína. Po té jsme poslouchali velmi vydařenou přednášku pana Ing. Zdeňka Železného, CSc. z Brna o Leteckých motorech. 

Pár fotografií přikládám v příloze. 
Taktéž zasílám aktualizovaný seznam besed v tomto roce. 
Další beseda se bude konat v úterý 5. 2. 2019 s názvem Historie výroby ocelových lan v ŽDB a přednášet budou: Durczok Lukáš a Svěrák Luděk.
Pak dále v úterý 5. 3. 2019 s názvem 100 let československého letectví a přednášet bude pan Ing. Břínek Miroslav. 
 
Jste srdečně zvání! 
Těšíme se na Vaši hojnou účast.   
    Sledujete webové stránky klubu: http://www.hornicky-klub.info/ 
 
Zdař Bůh, Katka Polínková 
0 0