Besedy KPHMO

Klub přátel Hornického muzea Ostrava (KPHMO) oznámil plán besed pro nejen havířskou veřejnost ve druhém čtvrtletí roku. Havířovská pobočka chystá na úterý 5. května od 16:30 v loutkovém sále KD Petra Bezruče setkání s Alexandrem Zaspalem, průvodcem Dolu Michal, který seznámí s příklady nového využití průmyslových industriálních památek. V pondělí 12. června zde od 16:30 přiblíží Josef Lazárek, ředitel oštěpného závodu Darkov státního podniku DIAMO, historii dobývání uranu v Československu i České republice. Karvinská pobočka připravila na středu 31. května od 15:30 v pobočce regionální knihovny ve Fryštátě přednášku Ivo Pietera, ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru, o protipožární prevenci. Následovat bude ve stejnou dobu a na stejném místě ve čtvrtek 28. června prezentace Antonína Klimši, ředitele RPB, na téma třiceti let této zdravotní pojišťovny. Ostravská pobočka má ve středu 6. června v salonku KD v Petřkovicích od 15 hodin přednášku člena Michala Šímy o profesionálním hornickém fotografování.

0 0