Bratrstvo sv. Barbory obnovuje tradici

Bratrstvo sv. Barbory  obnovuje tradici

Vážení horničtí kamarádi, oznamujeme vám, že ve Stříbře vznikl další hornický spolek pod názvem „Bratrstvo sv. Barbory“.

Karel Neuberger, předseda hornického spolku Bratrstvo sv. Barbory

Spolek sdružuje zájemce o hornictví a hutnictví hlavně v souvislosti se stříbrským rudním revírem. Spolek se chce podílet na udržování hornických tradic a navazovat nové kontakty a přátelství. Členové nového spolku jsou zároveň členy hornického spolku. V současné době má spolek 11 členů s tím, že během roku se rozroste minimálně o další 3 členy. Paradoxem je, že Bratrstvo vlastně neoficiálně existuje již 15 let. Takže k letošnímu jubileu jsme si dali malý dárek ve formě oficiálního založení spolku.

Proč zrovna tento název?
V roce 1695 ve Stříbře vzniklo při dolu sv. Barbora – Bratrstvo sv. Barbory. V roce 2007 se nám podařilo náhodou v archivech objevit listinu potvrzující založení tohoto Bratrstva samotným papežem Inocencem XII. Bratrstvo fungovalo 78 let, než došlo k jeho zrušení v roce 1773. Po dlouhých 234 letech se členové hornického spolku rozhodli toto Bratrstvo obnovit a navázat tak na bohatou historii hornictví ve stříbrském revíru. V 19. století existovalo ve stříbrském revíru celkem 52 hornických cechů s větším či menším počtem členů dle velikosti místních dolů nebo štol, kterých je zde zdokumentováno celkem 210.

Bratrstvo má svůj prapor a členy poznáte podle symbolu, tj. stříbrného prstenu Bratrstva se symbolem sv. Barbory. V našem městě v minulosti stála kaple sv. Barbory, která bohužel byla stržena. U kamenného mostu přes řeku Mži ještě v 70. letech 20. století stála kaplička sv. Barbory, která byla rovněž zdemolována, protože se o ni nikdo nestaral. Možná se ale blýská na lepší časy, město Stříbro nechalo zhotovit plány pro výstavbu nové kapličky sv. Barbory. A posledním artefaktem vztahujícím se ke sv. Barboře je na náměstí stojící morový sloup, kde mezi svatými má své místo právě sv. Barbora a ke Stříbru mající vztah rovněž sv. Prokop (štola sv. Prokopa, štola sv. Nového Prokopa a cechy při těchto štolách patřily mezi největší). Tímto jsem vás v krátkosti provedl historií, která nás dovedla k současnosti, a to založení spolku Bratrstva sv. Barbory. Zdař Bůh!

Za Hornicko-historický spolek Stříbro Karel Neuberger a Václav Nejedlý

1 0