Brzy padne rozsudek ve sporu o pokračování provozu dolu Turów

Brzy padne rozsudek ve sporu o pokračování provozu dolu Turów

Dne 6. března má být vyhlášen rozsudek v řízení o vlivu kontroverzního povrchového dolu Turów na životní prostředí u správního soudu Varšavského vojvodství. Bylo to oznámeno po jednání, které uspořádalo město Žitava. Město podalo žalobu proti dalšímu provozu dolu.

Město Žitava se odvolává na studii, podle které by se půda v Žitavě kvůli rozšíření těžby k Nise mohla propadnout až o jeden metr. Foto: pixabay.com

Tento povrchový důl je jedním z největších dolů v Evropě. Lidé v České republice a Německu proti němu již několik let protestují. Důvodem jsou změny životního prostředí, které důlní dílo způsobuje – například poklesy podzemních vod, znečištění ovzduší a propady půdy – a které nekončí na polských hranicích. Město Žitava v příhraničním trojúhelníku Německa, České republiky a Polska proto podalo žalobu, napsal server mdr.de.

Žitavský starosta Thomas Zenker (nestraník) označil dvouhodinové slyšení ve Varšavě za úspěšné. Důkazní návrhy ze Žitavy tak budou „plně zahrnuty do zkoumání“. Protistrana původně chtěla, aby byl případ zamítnut. Žitava si nadále stěžuje, že posouzení vlivu na životní prostředí bylo provedeno nedostatečně a že mimo jiné nebyly zohledněny vlivy povrchové těžby na kvalitu podzemních vod a prokazatelné poklesy terénu na německé straně.

Povrchový důl se nachází nedaleko Žitavy na polském území. Podle studie by se Žitava mohla v důsledku pokračování povrchového dolu podél Nisy propadnout až o jeden metr. Kromě toho nebyly v Polsku při schvalovacím procesu posuzování vlivů na životní prostředí zohledněny obavy z podzemních vod, pevných částic a hluku a nebyla zvážena sanace zbývajícího otvoru po ukončení těžby uhlí. „Existují pravidla, která se musí dodržovat. A jedno z nich zní: sousedovi neublížíš,“ uvedl v souvislosti s žalobou starosta Zenker.

0 0