Budoucnost regionu po skončení těžby zajímá i Evropu

Budoucnost regionu po skončení těžby zajímá i Evropu

Projekt Green Mine, který řeší revitalizaci území lomu ČSA po skončení těžby, je v poslední době tématem odborných debat nejen na národní, ale i na evropské úrovni.

Důležitými účastníky jednání byli zástupci Státního fondu životního prostředí, respektive Ministerstva životního prostředí, které reguluje čerpání prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace. Foto: Sev.en Energy

Projekt Green Mine byl společně s dalšími příklady strategických projektů Ústeckého kraje představen koncem března v Bruselu, v sídle Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Zástupci regionu zde prezentovali rozvojové projekty, které se věnují obnově a využití krajiny po těžbě uhlí. Skupinu Sev.en zastupoval Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů, který při prezentaci projektu Green Mine zmínil i úskalí, která ho provázejí, například problém veřejné podpory,“ uvedl generální ředitel těžebních společností skupiny Sev.en Petr Lenc.

Ve formální i neformální části setkání proběhla řada diskusí k různým tématům. Důležitými účastníky jednání byli zástupci Státního fondu životního prostředí, respektive Ministerstva životního prostředí, které reguluje čerpání prostředků z Operačního programu Spravedlivá transformace. „Strategické  projekty ze strany Evropské unie byly vnímány velmi pozitivně. Její zástupci se zajímají především o to, jaké uplatnění najdou obyvatelé regionu po skončení těžby uhlí a kvitují, že tuto problematiku naše projekty řeší,“ doplnila Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která jednání v Bruselu připravovala.

V dubnu se o projektu Green Mine hovořilo i přímo v regionu, opět za účasti odborníků z celé Evropy. Na Mostecku se sešli v rámci projektu RIS4Danu, který řeší budoucí oživení a rozvoj v 21 bývalých industriálních lokalitách v Evropě. Do projektu je zapojeno deset zemí a mezi 11 spolupracujícími regiony je i Ústecký kraj.

Cílem tohoto projektu je identifikovat potenciál jednotlivých postižených lokalit a pomoci jim nastavit vizi pro budoucí rozvoj. Účastníci mosteckého setkání ocenili především fakt, že projekt Green Mine je v porovnání s jinými regiony ve velmi pokročilé fázi plánování,“ uvedl Zdeněk Hušek, RIS3 manager pro inovační ekosystém Ústeckého kraje.

Kromě toho, že zahraniční účastníci workshopu vnímali pozitivně všechny záměry a plány projektu Green Mine, upozorňovali také na to, aby byl kladen důraz na jejich udržitelnost do budoucna. Snahou by podle nich mělo být zabránit odlivu mladých lidí, ale také například změna image regionu. Také proto by se měli do   plánování i realizace co nejvíce zapojit místní obyvatelé a instituce. „Všem těmto aspektům se v projektu věnujeme a doporučení postupů pro nás bylo inspirací. S tuzemskými i zahraničními experty od urbanistů po ekonomy spolupracujeme úspěšně po celou dobu přípravy projektu. Samozřejmostí zůstává co nejužší spolupráce s krajskými orgány i místními samosprávami,“ vysvětlil vedoucí transformačních a rozvojových projektů Sev.en Inntech Pavel Farkač.

Na krajské úrovni se projekt Green Mine objevil mimo jiné na dvoudenní konferenci Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu, která se konala v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Energetika se zde řešila z pohledu minulosti, přítomnosti, ale především budoucnosti Ústeckého kraje.

1 1