Černouhelný prach je moderní palivo

Černouhelný prach je moderní palivo

Kdysi to byl odpad, s nímž si lidé při topení uhlím nevěděli rady. Dnes je uhelný prach zušlechtěné palivo, které se využívá zejména pro topení v kotlích a v procesních spalovacích zařízeních průmyslových podniků.

Oproti uhlí se dá černouhelný prach lépe a efektivněji energeticky využít a má až dvojnásobnou výhřevnost. Vyrábí se tak, že stroje vytěžené uhlí rozdrtí na zrna o průměru menším než jeden milimetr a výsledný produkt vysuší. Uhlí se tak změní v konzistenci, která „teče“, snadno se skladuje i transportuje.
Rozlišuje se černouhelný a hnědouhelný prach. Černouhelný prach má oproti hnědouhelnému prachu mnoho východ. Má až o 30 procent vyšší výhřevnost a výrazně nižší obsah vody, přibližně kolem 1,5 procenta. Tím je výhodný i pro transport, protože zabere menší objem. Černouhelný prach neboli multiprach má oproti hnědouhelnému i nižší obsah vedlejších látek, například síry. To má vliv i na spotřebu emisních povolenek.

Uhelný prach obsahuje sice prchavou hořlavinu, černouhelný podstatně méně než hnědé uhlí, ale při správném skladování i přepravě žádné nebezpečí výbuchu nehrozí. Při spalování má například černouhelný multiprach vynikající vlastnosti – snadnou zápalnost, rychlou reaktivitu a vysokou stabilitu procesu hoření. Tím se stává moderním a nízkonákladovým palivem. Lze jej s minimem nákladů využít i u stávajících kotlů na uhlí.

Vladimír Bílekpřevzato z webu IUHLI.cz

0 0