ČERVEN VE ZNAMENÍ DALŠÍ FÁZE PASKOVSKÉ LIKVIDACE

ČERVEN VE ZNAMENÍ DALŠÍ FÁZE PASKOVSKÉ LIKVIDACE

Šestý letošní měsíc se na lokalitě Útlum-Jih nesl ve znamení ukončování dalších operací souvisejících s likvidací sviadnovské, staříčské i chlebovické lokality. Komentoval je Martin Jager, vedoucí paskovské důlní dopravy.

„V prvním červnovém týdnu se dobetonovala jámová zátka do kóty 0 na bývalé vtažné jámě I/2 pod klasickou ocelovou konstrukcí na Sviadnově,“ informoval s tím, že následovat má v srpnu demolice budovy nad jámou. Následně se přistoupí k přípravě základových pásů a stavbě ohlubňového povalu – charakteristické oplocené betonové desky s

Demolice na Chlebovicích.

komínkem pro odvětrávání metanu.

Pod kulatou sviadnovskou těžní věží (prohlášenou za kulturní památku a státem chráněnou) už ohlubňový poval vybudovali. „Je uvnitř budovy na ohlubni zasypané bývalé výdušné jámy I/1,“ vysvětlil Jager. Na nádvoří paskovské „jedničky“ už proběhlo bourání budovy hlavních ventilátorů, ohřevu větrů a kotelny. Zůstala tam zatím strojovna, stará i nová správní budova a degazační stanice.

A její výsledek na nádvoří.

„Třetí pátek v červnu byla zahájena stavba poslední plánované hráze na třetím patře na Staříči, odkud se v předchozích týdnech dokončil výkliz materiálu vhodného na znovupoužití a vyvezla poslední důlní lokomotiva. Na třetí patro se dá vstoupit už pouze průlezovými lutnami přes hráze,“ pokračoval vedoucí důlní dopravy. Na paskovské „dvojce“ se nyní chystají ke kladení luten pro tah separátního větrání mezi čtvrtým a pátým patrem a k výklizu rozvodny pátého patra .

„Předposlední týden v červnu na Chlebovicích dokončili dodavatelé z DAV demolici šachetní budovy výdušné jámy III/5 spojené se strojovnou vratů. Zde nebyl nikdy instalovaný klasický těžní stroj a jáma je dnes již kompletně zasypaná,“ poznamenal Jager. Na paskovské „trojce“ zaplavili cementopopílkovou směsí CPS do staničení – 316 metrů vtažnou jámu III/6 a tento týden vyměňují poškozené armatury plavícího potrubí. „V červenci začneme stavět bednění pro ohlubňový poval jámy III/5,“ ukončil vedoucí důlní doprava.

 

0 0