Chodící encyklopedie havířiny

Vítězslav Hettenberger – od kronikáře na Hlubině po hornického historika

Vítězslav Hettenberger – od kronikáře na Hlubině po hornického historika

OSTRAVA Chodící encyklopedie havířiny v našem revíru. Tak se dá charakterizovat Vítězslav Hettenberger.  Nejen lidé z branže, ale i úplně cizí, studenti či jen zájemci o techniku a těžbu uhlí mu volalí nebo psali do Poruby se žádostí o radu. Však ho také na festivalu Techné 2007 oficiálně jmenovali „hornickým historikem“.
„S havířinou začal ve dvaapadesátém jako důlní zámečník na Hlubině u kombajnu Ostravan. To byla mašina udělaná podle výkresů, které vzali totálně nasazení v Německu, když utekli po válce,“ vyprávěl Hettenberger. Zájem o historii ho ale „držela“ už dříve. Na vojně například nechal kluky hrát karty a zašel se podívat na něco starého a zajímavého, byť to byl jen kostel.

 
Na Dole Hlubina, kde strávil přes třicet let, se poté stal kronikářem. „Nebyl  ve straně a komunisté takovým zakazovali psát. Nikdo vhodnější ale nebyl, a tak jsem to měl dovoleno,“ uvedl. Jeho pracovní náplní tam nicméně byla i funkce hlavního energetika. Měl na starosti hospodaření se všemi druhy energie na povrchu i dole – vodou, parou, plynem, uhlím do kotelny.

V penzi působil na Dole Alexandr, kde čerpal důlní vody. Na Ústavu geoniky Akademie věd ČR (bývalý Hornický ústav) byl odborným pracovníkem se zaměřením na historii. „Archivy, fotky, dokumenty, mapy…“ líčil tehdejší každodenní rutinu. Zachovávání minulosti pro budoucnost. Aktuálním plánem chtěl vydat knižně seriály o hornictví.

„Člověk by si měl uvědomit, jak ti staří havíři, kteří se scházejí třeba jednou týdně u piva, lpějí na historii a tradicích. Rádi si zavzpomínají,“ zakončil Hettenberger.

 

Životní milníky jubilantovy:
  1952 – 1984 zámečník, technik, hlavní energetik, kronikář na Dole Hlubina
  1984 – 1989 čerpání důlních vod na Dole Alexandr
  1989 – 2005 odborný pracovník Hornického ústavu, pak Ústavu geoniky AV ČR
  2006 na festivalu Techné cena Ostravská venuše
  2007 třetí v anketě ostravské radnice Senior roku
  obstaral historické reálie muzeu na Dole Hlubina
  autor seriálů o havířině, které chce vydat i knižně
  našel v archivech 104 důlní mapy včetně unikátů
  měl na 40 přednášek pro domovy a kluby seniorů
  od roku 2000 člen výboru a redakční rady KPHM do roku 2010
 

Dne 15. června 2010 nás náhle zasáhla smutná zpráva, že zemřel pan Vítězslav Hettenberger, čestný člen Klubu přátel Hornického muzea, nositel ocenění Stanislava Vopaska Ostravská Venuše, neúnavný historik, propagátor a organizátor hornických akcí souvisejících s hornickými tradicemi a zvyky. Jeho zásluhou zaznamenaly zejména publikace o karvinských a ostravských hornických koloniích a o likvidovaných dolech OKD obrovskou popularitu mezi starší ostravsko-karvinskou populací. V roce 2007 se v soutěži „Senior roku“ Ostravy umístil na významném třetím místě. Dík za jeho neúnavnou činnost, které se věnoval do posledních dnů svého života. Všichni s úctou vzdáváme čest jeho hornické památce.


Ing. Josef Kimer, CSc      

 

   

 

0 0