Chomutovské krušení 2017

Chomutovské krušení 2017

Tak jak jsme si s mnoha kamarády slíbili v Nové Bani – na desátém setkání slovenských banických měst a obcí – že se opět přivítáme v Chomutově na 21. setkání hornických měst a obcí ČR, tak se také stalo! Sedmička členů našeho Hornicko–historického spolku pod Ralskem se zařadila do velkolepého krojovaného průvodu, který čítal na 60 hornických delegací s prapory z Čech, Slovenska, Polska a sousedního Německa.Členové HHS pod Ralskem na Chomutovském krušení.
V pátek na večer proběhlo ve zcela zaplněném městském divadle slavnostní zahájení. Večerem provázel hlavní organizátor Ing. Zdeněk Brázda, který velice poutavě seznámil přítomné nejen s geologií, historií Krušných hor a hornictví, ale i se současností Krušnohoří. Zajímavé vyprávění doplnily zpěvem místní sbory Hlahol, Nahlas a spevokol Haliar ze Starých Hor. V sobotu se náš místopředseda účastnil přijetí u primátora statutárního města Chomutov, pana JUDr. Marka Hrabáče, kterému předal dar od spolku a od vedení města Stráž pod Ralskem. Následoval velkolepý téměř tisícihlavý průvod městem, ve kterém byly i některé chomutovské organizace (např. ZOOpark, junáci, dudácká kapela, permoníci, klub vojenské historie či zástupci místního prvoligového hokejového klubu Piráti). Po stužkování praporů se účastníci rozptýlili kolem tří pódií, kde probíhal bohatý kulturní program. Například příbramští kamarádi předvedli „svěcení tupláku“, to bylo pro nehornické publikum něco zcela nového! Následovalo slavnostní odhalení a posvěcení sochy patrona českých horníků svatého Prokopa v centru města. Tohoto aktu se účastnila i autorka sochy, paní Jitka Kůsová–Valevská. Poté proběhlo v kostele svaté Kateřiny – pro nás významné – slavnostní předání cen Český Permon. V kategorii „hornický folklór“ převzal cenu zástupce Českého klubu zlatokopů, za dlouholetou propagaci rýžování zlata. V kategorii „záchrana technických památek“ převzal cenu Ing. Jan Bor, majitel firmy Limek APG, jež opravila z vlastních financí zdevastovanou památku – těžní věž dolu Michael v Brandýsku. Cenu za „celoživotní dílo“ obdržel Ing. Otakar Vavruška a náš bývalý předseda Ing. Jan Holinka in memoriam. Cenu převzala manželka, paní Jana Holinková. Překvapením bylo udělení zvláštní ceny pořadatele setkání pro místopředsedu SHHS a velkého kamaráda Zdeňka Brázdu! Slzy dojetí se objevily nejen na tvářích Zdeňka, ale i v očích přítomných chlapů. Udílení cen obohatila svým zpěvem držitelka ceny Thálie, sólistka opery Ústí nad Labem, paní Anna Klamo! Po celé odpoledne se na hlavním pódiu střídali hudebníci. Namátkou – hornický dechový orchestr Frisch Glück–Annaberg Buchholz, Hornický dechový orchestr SD, a. s., spevokol Haliar a jiní. Vrcholem bylo vystoupení Anny K!

Když se začalo stmívat, předal primátor Marek Hrabáč symbolické světlo svaté Barbory zástupci Ostravy, která bude pořádat 22. setkání. Po setmění ukončila nádhernou akci velkolepá ohňová show skupiny Pa–Li–Tchi. Díky pořadatelům jsme si užili krásný víkend plný zážitků a pěkné chvíle s kamarády, na které se nezapomíná!

Zdař Bùh!
Za HHS pod Ralskem
Miroslav Janošek

0 0