ČSM začali stavět před 60 lety, těžba uhlí zde letos trvá 50 roků

ČSM začali stavět před 60 lety, těžba uhlí zde letos trvá 50 roků

Image result for čsmNa podzim před padesáti lety nafáral tehdejší Důl československé mládeže (později známý už pouze pod zkratkou ČSM) první investiční porub ve III. kře ve 23. sloji s číslem 230 311, kde kopal kolektiv hlavního předáka Papaly. Datum oficiálního začátku těžby pak byl 13. prosinec 1968 a do konce tohoto roku dosáhla čistá těžba 59 240 tun uhlí.
Historický snímek stonavské šachty.

Půlstoletí těžby ovšem nebylo jediné letos s ČSM spojované jubileum. Šachtu  totiž začali budovat v září před šedesáti lety (na základě rozhodnutí vlády č. 12 158). Hloubení první jámy – výdušné severské – však trvalo od října 1959 do února 1964. První uhlí proto dala stonavská šachta, kde tehdy pracovalo 965 zaměstnanců, oproti plánu o čtyři roky později.

 

Nynější ČSM s lokalitami Sever (jámy vyhloubené na 5 pater) a Jih (také 5 pater) má pod zemí 90,5 kilometru činných důlních děl, centrální odtěžení je propojeno z jižní na severskou lokalitu (kde funguje skip s kapacitou dvakrát 500 tun za hodinu) a také směrem na Darkov. Na šachtě pracuje 5200 zaměstnanců (včetně povrchu a úpravny). Na čelbách, prorážkách a přibírkách razí sedmnáct přípravářských kolektivů a provozováno je pět porubů. Průměrná letošní měsíční těžba činila 154 tisíc tun.

Článek převzaty z novin: 

0 0