Darkov i ČSA končí těžbu v únoru, od března je přebírá DIAMO

Darkov i ČSA končí těžbu v únoru,  od března je přebírá DIAMO

ČSM-Sever a ČSM-Jih pokračují dále, ukončení jejich provozu nebylo předmětem aktuálního usnesení vlády o situaci v OKD.

Česká vláda v pondělí 21. září jednala mimo jiné i o dění ve společnosti OKD, jejímž jediným akcionářem je státní podnik Prisko. A padlo rozhodnutí ukončit těžbu uhlí na dolech ČSA i Darkov k poslednímu únorovému dni příštího roku. Od března tyto šachty jako utlumované ihned přebírá další státní podnik – DIAMO.

„Vláda souhlasila se zahájením postupného převodu utlumovaných dolů OKD na státní podnik DIAMO. Zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou provést převod utlumovaných dolů a dobývacích prostorů dle stanoveného harmonogramu,“ potvrdila předsedkyně představenstva těžební společnosti Vanda Staňková.

Pod s.p. DIAMO přejdou
• 1. ledna 2021 šachty v lokalitách Útlum-Jih a Útlum-Sever (Staříč, Chlebovice, Sviadnov, Frenštát, Dukla, Lazy) včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy,
• 1. března 2021 ultumované šachty Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná-Doly I, KarvináDoly II a Darkov,
• následně v budoucnu na základě výzvy společnosti OKD také šachty ČSM-Sever a ČSM-Jih, včetně souvisejících dobývacích prostorů Louky a Stonava.

„V současnosti těžíme ve všech činných dolech OKD, respektive probíhají ražby, přípravné práce, vybavování a likvidace, a to v závislosti na dané lokalitě. Na Darkově dobýváme ve dvou porubech, na ČSA probíhají práce ve dvou porubech, z nichž těžíme zatím v jednom. Na lokalitách ČSM máme čtyři poruby, z nichž těžíme ve dvou. OKD je tudíž v plném provozu i díky našemu probíhajícímu kontinuálnímu testování na koronavirus. Během února 2021 bude ukončována těžba v dolech ČSA i Darkov. Ke konci února z nich symbolicky vyvezeme poslední vozíky s uhlím. Neprodleně na začátku března 2021 dojde k předání těchto lokalit a souvisejících dobývacích prostorů státnímu podniku DIAMO pro zahájení útlumových prací,“ řekl ředitel provozu OKD David Hájek.

Ekonomická krize kvůli cenám uhlí i pandemii
Těžební společnosti je v současnosti v ekonomické krizi způsobené zejména přetrvávajícím poklesem cen energetického i koksovatelného uhlí a dopadem celosvětové pandemie covid-19.

„Není tajemstvím, že pokles cen uhlí na historická minima a pandemie covid-19 a s nimi související okolnosti, jako snížení poptávky, dlouhodobé omezení výroby v důsledku přijatých bezpečnostních a protiepidemických opatření, jakožto i letní dočasné úplné zastavení provozu, OKD významně negativně ovlivnily. Kombinace všech těchto faktorů v podstatě zcela znemožnila OKD jakýkoli pokus o úspěšné vypořádání se s poklesem cen uhlí, kterému firma čelila již od počátku roku. A přizpůsobila mu tehdy i svůj plán včetně programu úsporných opatření,“ upozornila předsedkyně představenstva Vanda Staňková.

Opatření proti koronaviru  byla nákladná
OKD od března 2020 vynaložila na opatření v souvislosti s covid-19 už téměř pětadvacet milionů korun. Nepočítaje další nemalé náklady na probíhající postupné testování. „A nadále činíme veškerá možná úsporná opatření v rámci výroby. Na druhé straně na protiepidemická a hygienická opatření kvůli koronaviru není možné rezignovat. Nelze také nezmínit, že nebýt uvedeného testování a dalších opatření, OKD by nebyla schopna po skončení přerušení těžby znovu začít plně fungovat. Je nutno dodat, že firma od těchto opatření nikdy po celou dobu neustoupila ani při zmírnění celorepublikových opatření, ani při zmírnění krajských opatření a povinnost dodržovat veškerá zavedená opatření trvá po celou dobu,“ upozornil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Z utlumených šachet přejde i část zaměstnanců
S převzetím utlumovaných dolů a dobývacích prostorů OKD do majetku s.p. DIAMO dojde také k převzetí části zaměstnanců v dohodnutém časovém harmonogramu. K 1. lednu 2021 se bude jednat o převod více než sedmi set lidí (přičemž ke konci srpna 2020 jich měla OKD přibližně 5600 zaměstnanců). Předpokládaný počet zaměstnanců ke konci roku 2020 je 5300.

„Při převodu části OKD sestávající z Paskova, Lazů a Frenštátu se předpokládá přechod zhruba 748 zaměstnanců. Při zahájení útlumu ČSA a Darkova
a jejich převodu na DIAMO k 1. březnu 2021 očekáváme přechod zhruba 1 624 zaměstnanců. Při všech přechodech bude plně respektována jak kolektivní smlouva OKD, tak i kolektivní smlouva vyššího stupně. Pro všechny zaměstnance, kteří přejdou pod DIAMO s předpokladem následného ukončení pracovního poměru, bude připraven sociální program a obdrží plné odstupné, které jim bude náležet v souladu s kolektivní smlouvou a sociálním programem,“ zdůrazňuje personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

Personalisté firmy podle ní budou aktivně pomáhat stávajícím i odcházejícím lidem ze společnosti OKD. A to ve dvou oblastech: Při hledání nového pracovního uplatnění i při rozjezdu podnikání programem Nová šichta. „Ten funguje v OKD od roku 2014 a úspěšně byl implementován při útlumu na Paskově. OKD bude mít kontaktní kanceláře na všech důlních lokalitách – Darkově, ČSA i ČSM. Bude pomáhat ve spolupráci s úřadem práce, pracovníci na kontaktních kancelářích mimo jiné budou zpracovávat zájemcům životopisy, založí jim e-maily, pokud to bude zapotřebí, pomohou s orientací na trhu práce i s vyhledáním vhodných pracovních nabídek, připraví zájemce na pohovor a zajistí i externí sociální a psychologické poradenství,“ přiblížila Naňáková.

Fungování dolů ČSM je podmíněno řadou faktorů
„Hlubinné dobývání je velmi citlivé na cenové výkyvy, každý znatelnější výkyv směrem dolů je extrémně rizikový vzhledem k vysokému podílu fixních
nákladů kterékoli společnosti zabývající se tímto způsobem těžby uhlí. OKD je v obtížné finanční situaci z mnoha důvodů souvisejících s cenami uhlí a současnou pandemií covid-19 a v aktuální době nelze zodpovědně činit delší prognózu pro vývoj cen uhlí v následujících letech ani nelze předvídat další
vývoj epidemické situace,“ zhodnotila situaci předsedkyně představenstva společnosti.

OKD navíc nyní ani nedisponuje prostředky k financování dlouhodobé těžby, které vyžadují odpovídající investice do příprav a výroby. „Z čistě ekonomických a bezpečnostních hledisek nebylo možné rozhodnout o dlouhodobém horizontu fungování dolů ČSM, aniž bychom měli pozitivní výhled do budoucna, co se týče cen uhlí, ekonomičnosti i záruky financovatelnosti těžby. Předpokládáme, že právě s ohledem na nejistotu těchto faktorů neobsahuje usnesení vlády závazný termín převodu lokalit ČSM pod DIAMO. Jsme si vědomi existence jiných důvodů než ekonomických, včetně sociálních a rozpočtových. Tyto byly šířeji probírány v médiích před usnesením vlády. Sami jsme se analýze této problematiky nevyhýbali ani ve stanovisku naší společnosti k délce těžby, jak uvádí sama důvodová zpráva k usnesení vlády,“ dodala Staňková.

Článek převzatý z informačního měsíčníku:

0 0