Diamo chystá odstřel těžní věže Dolu Lazy

Diamo chystá odstřel těžní věže Dolu Lazy

Státní podnik Diamo pokračuje v likvidaci bývalého černouhelného Dolu Lazy v Orlové na Karvinsku. Na červenec připravuje odstřel přes 80 metrů vysoké železobetonové těžní věže, ještě předtím se budou bourat budovy v jejím okolí. Po roce 2026 zůstane z dolu jen jediná zachovaná historická těžní věž. Novinářům to za Diamo řekl pověřený ředitel odštěpného závodu Darkov Jiří Golasowski.

Prioritou se stala likvidace tří hlavních
důlních děl, lazeckých jam.

Teď chystáme demolici objektů, které jsou v okolí těžní věže, aby se uvolnil prostor, kam se po odstřelu ta těžní věž položí, dopadový prostor,“ řekl Golasowski. Po odstřelu věže začne její rozebírání a separace na šrot a další materiály. „Plánujeme v několika etapách demolici veškerých stavebních objektů, takže vznikne tady taková zelená louka v brownfieldu,“ řekl ředitel.

Střelmistr Jan Výmola řekl, že odstřel těžní věže bude unikátní. Podobná konstrukce se podle něj v Česku odstřelovala jen jednou, v roce 2008 na havířovském Dole Dukla.

Není to až tak o množství výbušnin jako o množství rozněcovadel, rozbušek. Zvažujeme použití elektronických rozbušek, ty jsou programovatelné. Pak tady bude asi 100 – 150 kilo plastické trhaviny, nějaký dynamit a něco málo plastické trhaviny typu Semtex nebo kumulativních naloží, protože vevnitř je ocelová konstrukce, která se musí vyřešit,“ řekl střelmistr.

Váha věže s půdorysem 27 krát 18 metrů se podle něj odhaduje na 16 až 19 000 tun. Zhruba v 64 metrech se nachází pozůstatek těžního stroje, který váží okolo 500 tun.

Střelmistr řekl, že přípravy samotného odstřelu začnou až zhruba čtyři týdny před vlastním odpalem. „Začneme dělat vrtací práce, bourací práce a chystat destrukční řez. Pomocí naloží se vytvoří destrukční řez ve spodku věže a ten způsobí nasměrování pádu na bok. Věž by měla padat přes roh na dopadovou plochu,“ popsal Výmola.

Diamo má na starosti zahlazování následků hornické činnosti a zajišťuje i útlum těžby uhlí na Karvinsku. Důl Lazy podnik převzal spolu s dalšími utlumovanými doly na začátku roku 2021 od těžební společnosti OKD.

Technická likvidace začala někdy koncem roku 2021 dokončením opěrných hrází v dole v okolí jam a byly zahájeny práce na likvidaci všech třech jam,“ řekl Golasowski. Dvě jámy se zasypávaly hlušinou, třetí se zalévala betonem různé pevnosti. Nyní likvidace poslední jámy finišuje. Nad každou jámou zajištěnou takzvanou ohlubňovou betonovou zátkou musí být vybudovaná železobetonová deska čili ohlubňový poval.

Golasowski řekl, že po roce 2026 bude na místě bývalého dolu zelená louka, tři ohlubňovým povalem zajištěné jámy, odplyňovací komínky a jediná zachovaná zelená vzpěrová těžní věž. Prostor pak bude připravený pro nabízení případným investorům.

Černé uhlí se v Dole Lazy začalo těžit v roce 1892, kdy se jmenoval Nová jáma. V té době šlo o největší a nejmodernější důl s roční kapacitou těžby 500 000 tun uhlí. Za minulého režimu důl nesl jméno Antonína Zápotockého, po změně režimu byl přejmenován na Důl Lazy. Těžba v něm skončila v listopadu 2019, protože už tam firma OKD vydobyla všechny ekonomicky rentabilní zásoby. Celkem se v dole vytěžilo skoro 146 milionů tun uhlí.

Těžba v minulých letech skončila v Česku ve většině černouhelných dolů, protože se dlouhodobě nevyplácela. Společnost OKD, která je jediným producentem černého uhlí v zemi, už těží jen v Dole ČSM, kde plánuje ukončení těžby na přelomu let 2025 a 2026.

0 0