DIAMO dokončilo monitorovací síť pro sledování vlivu dolu Turów

DIAMO dokončilo monitorovací síť pro sledování vlivu dolu Turów
Z obce Uhelná lze dohlédnout na činnost dolu Turów a hnědouhelnou elektrárnu

V souvislosti s plánovaným rozšířením hnědouhelného dolu Turów v Polské republice instaloval na Liberecku státní podnik DIAMO 65 měřicích bodů. Vznikla tak monitorovací síť, která zachytí budoucí vývoj deformací terénu a bude sledovat vliv činnosti polského dolu na české příhraničí.

Pro tento záměr uložila vláda ČR usnesením č. 93 ze dne 3. února 2020státnímu podniku DIAMO realizovat reprezentativní měřicí síť poklesů terénu na českém území, která bude navazovat na polskou měřicí síť. Spolupráci inicioval Krajský úřad Libereckého kraje.

„Práce našich zkušených pracovníků přispěje k získání relevantních měření, odbornému vyhodnocení a posílí tak argumenty české strany pro zohlednění případných škod vzniklých činností hnědouhelného dolu Turów,“ uvedl ředitel státního podniku DIAMO Ing. Ludvík Kašpar.

Monitorovací body tvoří ocelové tyče ukotvené v nezámrzné hloubce, na vrcholu opatřené ocelonerezovým polokulovým ukončením. Proti vnějšímu poškození jsou chráněny betonovou skruží a plastovou signální tyčí. Vzdálenost mezi jednotlivými body v extravilánu je přibližně 80 m a v intravilánu v rozmezí 35–100 m. V průběhu listopadu 2020 měřičské oddělení odštěpného závodu TÚU zaměřilo výchozí stav bodů tak, že provedlo polohové zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškové připojení na body státní nivelace. Výškové připojení bylo provedeno metodou přesné geometrické nivelace a stane se tak podkladem pro budoucí monitoring. V následujících letech budou jedenkrát za rok prováděna pravidelná kontrolní měření poklesů terénu.

Výsledkem měření budou rozdíly mezi úvodním a posledním aktuálním měřením. Tyto rozdíly, resp. výškové změny (poklesy) terénu v závislosti na čase budou zpracovány do map izolinií poklesů a archivovány.

5 0