DIAMO na veletrhu pracovních příležitostí Kariéra+ v Ostravě

DIAMO na veletrhu  pracovních příležitostí  Kariéra+ v Ostravě

DIAMO, s. p., se jako vystavovatel poprvé zúčastnil 14. 3. 2023 nej- většího veletrhu pracovních příležitostí v Ostravě Kariéra+. Uvedený veletrh je převážně pro studenty, absolventy vysokých škol v Moravsko-slezském kraji a veřejnost.

Zástupci s. p. DIAMO před stánkem

Veletrh Kariéra+ pořádá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB TUO) ve své aule již 16 let. V letošním roce se veletrhu zúčastnilo přes 100 vystavovatelů a 2 825 návštěvníků. Kariéra+ s sebou každoročně přináší bohatý doprovodný program související s tématikou trhu práce, přednášky, konzultace, speed dating, testování jazykových dovedností, soutěže aj.

Veletrh navštívili převážně studenti hlavního organizátora VŠB TUO z fakulty elektrotechniky a informatiky, hornicko-geologické, materiálově-technologické, ekonomické, strojní, bezpečnostního inženýrství a stavební.

Vystavovatelé měli stánky v přízemí a v prvním patře auly. DIAMO mělo výstavní stánek v prvním patře na hlavní trase návštěvníků veletrhu. Na našem stánku probíhala propagace podniku ve formě připravených roll up bannerů, zajímavých video prezentací a řady publikací o naší činnosti. Dále byl připraven graficky a obsahově zajímavý leták s informacemi o státním podniku, lokalitách působnosti, zajišťovaných činnostech, přehledu průběžně poptávaných pracovních míst a nabídce benefitů. 

Návštěvnost studentů na veletrhu dle fakult VŠB TUO:
• Ekonomická fakulta: 19 %
• Fakulta elektrotechniky a informatiky: 26 %
• Hornicko-geologická fakulta: 6 %
• Fakulta strojní: 18 %
• Fakulta materiálově-technologická: 8 %
• Fakulta stavební: 7 %
• Fakulta bezpečnostního inženýrství: 10 %
• Studenti jiných univerzit a veřejnost: 6 %

Účast na veletrhu byla pro státní podnik přínosnou akcí s možností prezentace činností a nabídky perspektivního zaměstnání s širokou škálou poskytovaných benefitů. Tato forma prezentace podniku navazovala bezprostřední a neformální kontakt nejenom se studenty VŠ, ale také s odbornou veřejností. Možná mezi nimi byli i naši budoucí kolegové.

Mgr. Jan Schneider
vedoucí oddělení výcviku
a rozvoje zaměstnanců, ŘSP

1 0