DIAMO svolalo jednání o problematickém odvalu Heřmanice s představiteli města a kraje

DIAMO svolalo jednání o problematickém odvalu  Heřmanice s představiteli města a kraje

Poprvé v tomto formátu, vedením státního podniku DIAMO, odštěpného závodu ODRA a vedením města Ostravy a Moravskoslezského kraje, se uskutečnilo jednání o problémech na heřmanickém odvalu. „Chceme primátora Ostravy a hejtmana seznámit s aktuální situací a nabídnout představitelům města i kraje pravidelné setkávání ideálně na měsíční bázi na takzvaných kontrolních dnech, kde budeme předávat nejnovější informace o vývoji pozastavení sanačních prací na úložném místě těžebních odpadů v Ostravě-Heřmanicích,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel DIAMO, s. p.

Státní podnik DIAMO musel pozastavit sanaci heřmanického odvalu zaprvé kvůli sporům se společností cresco&finance, a.s., která nově vlastní pozemky pod více než polovinou odvalu. Tato společnost získala pozemky v roce 2022 za 46 milionů korun a za přístup, který umožní pokračování sanačních prací, požaduje nájemné ve výši okolo 30 milionů korun ročně. Odkup pozemků nabízí za téměř desetinásobnou částku, za kterou firma pozemky odkoupila v roce 2022.

Druhým důvodem pozastavení prací je zjištění Obvodního báňského úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a státního podniku DIAMO, že společnost Ridera Bohemia a. s., která má na starosti vybudování oddělovací stěny, užívala při práci materiál, který nesplňuje smluvní a zákonné podmínky. Nyní kvalitu materiálu zkoumá Česká inspekce životního prostředí. Výsledky šetření ČIŽP na odvale napoví, jaký bude další postup na odvale.

„Prioritou státního podniku DIAMO je zajištění ochrany zdraví občanů a životního prostředí v okolí heřmanické haldy. Proto neustále monitorujeme parametry důležité z hlediska možných dopadů na zdraví občanů a životního prostředí. Tento průběžný dohled zajišťuje, že jakýkoliv  znepokojující vývoj by byl včas odhalen a my jsme připraveni ho obratem řešit. Nyní žádné riziko nehrozí, což potvrzuje zejména aktualizovaná analýza rizik a pravidelný monitoring termické aktivity, vod a ovzduší na odvale,“ doplnil ředitel Ludvík Kašpar.

0 0