Diamo začne chystat likvidaci Dolu Frenštát

Diamo začne chystat likvidaci Dolu Frenštát

Státní podnik Diamo začne od ledna pracovat na přípravách likvidace Dolu Frenštát, který od těžební společnosti OKD převezme na Nový rok. Kdy začne samotná likvidace dolu, se zatím nedá přesněji určit.

Důl Frenštát vznikl v Beskydech v 80. letech minulého století, černé uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Foto: OKD

Důl Frenštát vznikl v Beskydech v 80. letech minulého století, černé uhlí se v něm ale nikdy netěžilo. Důl je zakonzervovaný a o jeho likvidaci léta usilují okolní samosprávy a spolky. Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku už před několika lety rozhodl, že asi 50 staveb dolu, včetně těžních věží, se má zbourat, vypršelo jim povolení. O prodloužení trvání staveb a jejich zbourání se vedlo několik soudních sporů.

Ještě před rokem společnost OKD uváděla, že stále pracuje se třemi variantami budoucnosti dolu: těžbou v dole, jeho další konzervací a jeho likvidací. Letos v červnu podala záměr likvidace dolu.

Podle nedávného rozhodnutí ministerstva životního prostředí likvidace Dolu Frenštát nebude mít významný vliv na životní prostředí,” uvedla mluvčí podniku Diamo Jana Dronská.  Diamu to podle ní po převzetí dolu umožní urychlit další kroky v přípravě jeho likvidace.

Vedle schválení odpisu zásob a plánu likvidace bylo posouzení vlivu na životní prostředí dalším nutným krokem v procesu příprav likvidačních prací. Znamená to, že už v lednu můžeme podat příslušnou žádost u Českého báňského úřadu a následně po odepsání zásob a získání povolení zahájit samotnou likvidaci dolu,” uvedla Dronská.

Zdůraznila, že státní podnik bude postupovat s maximálním ohledem na životní prostředí a obyvatele regionu. „Díky rozhodnutí ministerstva životního prostředí může být další postup rychlejší, a tím také úspornější. Udržování konzervačního režimu stojí nemalé prostředky,” uvedla Dronská.

Podle záměru likvidace dolu, který předložilo OKD, budou dvě jámy dolu zasypány. Následovat bude likvidace povrchových staveb a po ní sanace a rekultivace území. Žádné z budov v areálu dolu nejsou vedeny jako památky. Technická likvidace Dolu Frenštát by podle dřívějších odhadů OKD mohla trvat šest let.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Před několika lety se firma dostala do úpadku a v roce 2018 ji prostřednictvím své společnosti Prisko převzal stát. Uhlí nyní firma těží na Karvinsku ve čtyřech dolech. Dva z nich zavře počátkem příštího roku, ve zbylých dvou má těžba skončit na konci roku 2022.

Jednotlivé části OKD budou postupně přecházet pod státní podnik Diamo, který se stará o zahlazování následků hornické činnosti a bude mít na starosti i uzavírání dolů. K 1. lednu přebere Diamo od OKD kromě Frenštátu i utlumované doly Paskov a Lazy.

6 0