Dlouhé stráně využívají k výrobě elektřiny více vody

Dlouhé stráně využívají k výrobě elektřiny více vody

Skupina ČEZ pokračuje v dalších opatřeních, které umožní zvýšit výrobu z ekologicky šetrných zdrojů. Na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně proto energetici po důkladném technickém posouzení zvýšili maximální provozní objem nádrží téměř o 6 procent na 2.730.000 m3, což umožní v případě potřeby vyrobit v jednom výrobním cyklu přibližně o 6 procent elektřiny více než dříve.

Původně umožňovala horní nádrž uskladnit 3500 MWh elektrické energie, po zvýšení provozní hladiny horní nádrže o 70 centimetrů získali energetici prostor pro množství vody, které stačí k uskladnění dalších 200 MWh. „Pro elektrárnu je to velký přínos, který umožní efektivní využívání nových obnovitelných zdrojů a přispěje k dalšímu zvýšení stability v české přenosové soustavě,“ řekl šéf Dlouhých strání Vítězslav Chmelař.

Zvýšení provozní hladiny horní nádrže o 70 centimetrů, které se na dolní nádrži projeví 30 centimetry, předcházelo důkladné posouzení možností horní i dolní nádrže. „Chtěli jsme využít projektové rezervy obou nádrží,“ řekl Vítězslav Chmelař a dodal, že po prvním vyhodnocení provozu energetici zváží, jak optimálně nový objem využít.

Elektrárna Dlouhé stráně, největší přečerpávací vodní elektrárna Skupiny ČEZ, jejíž st

rojovna i další technologie jsou pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie, který je neustále připraven vyrovnávat nedostatek nebo naopak přebytek elektřiny v celé síti a čelit tak případnému blackoutu. V rámci jednoho přečerpávacího cyklu umí „napumpovat“ do české energetické sítě nyní již 3,5 milionu kWh.

1 0