I čtvrtletí 2024

[featured_image]
Stáhnout
Download is available until [expire_date]
  • Version PDF
  • Stáhnout 4
  • Velikost souboru 5 MB
  • File Count 1
  • Datum vytvoření 8.5.2024
  • Poslední úprava 26.5.2024

I čtvrtletí 2024

Vážení přátelé, členové a kolektivní členové Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, jeho podporovatelé a příznivci. Máme před sebou rok 2024. Dovolte mi se vrátit k minulému roku a pro připomenutí zhodnotit činnost našeho klubu. Začnu tím důležitým, povedlo se nám kromě členských příspěvků zajistit financování činnosti klubu tak, aby mohly být uskutečněny plánované akce a vydávání Hornického zpravodaje. Jedná se o účelové dotace a podporu na činnost. Vše začíná po novém roce besedami na pobočkách. První vpravdě celostátní akcí jsou nominace na cenu Český permon a následné konzilium v Rudolfově za moji účasti. Týden po konziliu se konal celostátní Skok přes kůži za účasti našich členů. Havířovská a Karvinská pobočka zorganizovaly jednodenní zájezd na uzavřený Důl Ignacy v Rybniku do Jastrzęmbia-Zdrój. Musí se najít finance na nějaké občerstvení na plenární schůzi, jak je to dobrým zvykem. Byl jsem přizván a víc jak rok jsem se podílel na přípravě Setkání hornických a hutnických měst v Ostravě. Ještě před setkáním v Ostravě jsem byl přizván k velmi smutné záležitosti „Poslední okov“ na vlastně ne Dole Frenštát. Následně přišlo vlastní setkání za hojné účasti naších členů. Za samozřejmost bereme účast na pietních aktech v Havířově u památníků obětí na Dole Dukla 1961, u příležitosti Dne horníků v Karviné a v prosinci u památníku Slza ve Stonavě, vždy s květinovým darem. Málem jsem zapomněl na mši svatou k svátku sv. Prokopa patrona horníků. Byl konec léta a podzim. Stěžejními akcemi tohoto období je vždy valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků v místě budoucího setkání, tentokrát v Jílovém u Prahy. Následně Barborky v jednotlivých, a hlavně celoklubové Barborky v Ostravě-Petřkovicích. Připomínám, že na všechny tato akce je zapotřebí zajistit finanční prostředky, z členských příspěvků by to zdaleka nešlo, přicházejí na řadu z největší časti dotace, dary, ale je potřeba v některých případech sáhnout i do vlastní kapsy. Možná jsem na něco zapomněl, ale jsme na konci roku. Všechno, co jsem napsal, všechna ta organizace a zajišťování je práce výboru, redakční rady a ostatních, kteří přiloží ruku k dílu. Možná to není známo, ale všichni, co pracují pro klub používají svou osobní výpočetní techniku, tiskárny a podobně za tuto obětavost jim ději.

Nezbývá napsat výhled do roku 2024, který před krátkým časem začal. V prvé řadě Vás členy Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, stejně tak kolektivní členy zvu na plenární schůzi, která se bude konat 7. května 2024 od 15 hod. v Kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích. Nějaké kroky musel výbor udělat již na konci minulého roku. Jde zejména o žádosti na dotace pro akce v roce 2024. Máme podanou žádost o dotaci v Havířově na setkání v Jílovém u Prahy a zájezd do Zlatých hor, zatím bez schválení. Naopak máme schválené dotace v prvním kole u Nadace Landek Ostrava na Zpravodaj, plenární schůzi, Barborku, zájezd do Zlatých hor, na setkání na Slovensko a v Jílovém u Prahy. Do druhého kola u NLO připravíme ještě další žádosti. Máme podány nebo ještě podáme žádosti u dalších našich podporovatelů jako na Hornický zpravodaj I. čtvrtletí 2024

Nadaci OKD na setkání v Jílovém u Prahy a Barborku a na zpravodaj u městské částí Petřkovice a u města Petřvald. To jsou všechno vázané finance na jednotlivé akce i když většinou nestačí na jejich financování. Máme štěstí, že nás podporuje obec Stonava, Havířovská teplárenská společnost a RBP zdravotní pojišťovna. Všichni zato, že jim děláme reklamu a samozřejmě za to děkujeme. O napsání žádosti na dotace vždy poprosím místopředsedu Eduarda Heczka, to další mám na starosti já. Nejbližší, co je potřeba udělat, je podat nominace na Českého permona. Následuje konzilium v Rudolfově a celostátní Skok přes kůži v Chomutově. O dalších akcích a krocích výboru klubu se dočtete ve Zpravodaji č. 2.

Zdař Bůh   Jiří Kunčický

I čtvrtletí 2024