II čtvrtletí 2022

[featured_image]
Stáhnout
Download is available until [expire_date]
  • Version PDF
  • Stáhnout 35
  • Velikost souboru 11 MB
  • File Count 1
  • Datum vytvoření 27.4.2022
  • Poslední úprava 27.4.2022

II čtvrtletí 2022

ÚVODNÍK
MÁJ LÁSKY ČAS
Konečně tu máme jaro a májový měsíc.  Nezapomeňte své drahé polovičky políbit pod rozkvetlým stromem, aby Vám neuschly! Záměrně nepíšeme pod třešní, neboť ty už jsou dávno odkvetlé. Rozbíhá se plno nejrůznějších hornických akcí, oslav, setkávání a radovánek. Otevírají se hornické muzea a skanzeny pro turistickou sezónu 2022 a příroda kolem nás kvete a roste do své krásy. Je ten správný čas vyrazit si např. na „ostravskou sopku“ neboli haldu Ema ve Slezské Ostravě a rozhlédnout se po industriálních krásách Ostravska. Za dobré viditelnosti je možné spatřit také Beskydy a Jeseníky. O této stále hořící haldě si můžete přečíst článek v příštím Hornickém zpravodaji.

Aktuální číslo Hornického zpravodaje přináší opět plno zajímavého čtení. Ve svém úvodním slovu shrnul ve stručnosti předseda klubu Jiří Kunčický uplynulé
tříleté funkční období klubu. Rozloučili jsme se s dlouholetým členem klubu s panem Ing. Dušanem Pavelkem. Nekrolog sepsal Václav Smička. Najdete zde
přehled čerpaní finančních prostředků klubu za rok 2021 a zápis z revizní a kontrolní komise. Nechybí zde krátké zprávy ze všech tří poboček a také informace z činnosti výboru klubu. V rubrice z historie revíru sepsali v minulosti Ing. Dušan Pavelek a  prof. Vojtech Dirner článek o historii Dolu Lazy v Orlové. V Generelu OKR se Petr Kubinský zabývá Skupinovým dolem Příbor – východ. Velmi humorný švéflem přispěl „emeritní SVNP“ Ota Krajník. Ing. Michael Polák ve svém článku popisuje novou knihu od báňského záchranáře. Roman Krzak sepsal setkání se spisovatelkou Karin Lednickou v Hornickém muzeu Landek Parku. Ve vedení HGF VŠB-TUO v postu děkanky je prof. Staňková i o této nové události si můžete přečíst článek. Nechybí zde ani pozvánky na hornické akce – Beseda o hornických modelech a 26. Setkání hornických měst a obcí ČR, které se letos bude konat v Kutné Hoře. Taktéž si můžete přečíst rozhovor s Lubošem Černým, který se jako bývalý havíř dal na uměleckou dráhu a maluje na velké oblázkové kameny šachty.

Je naši milou povinností Vám všem popřát krásné jaro i léto a skvělé prožití prázdnin. Všem autorům velmi děkujeme za jejich hodnotné články, kterými přispěli k aktuálnímu číslu Hornického zpravodaje II. čtvrtletí 2022.

Žádáme všechny naše čtenáře, dopisovatele a podporovatele, aby své příspěvky zasílali předsedkyní redakční rady Hornického zpravodaje Ing. Kateřině Polínkové na email: k.polinkova@seznam.cz. Uzávěrka Hornického zpravodaje pro III. čtvrtletí 2022 je stanovena na pátek 5. 8. 2022!

Za redakci Hornického zpravodaje
Ing. Kateřina Polínková a Petr Kubinský