III čtvrtletí 2022

[featured_image]
Stáhnout
Download is available until [expire_date]
  • Version PDF
  • Stáhnout 29
  • Velikost souboru 25 MB
  • File Count 1
  • Datum vytvoření 2.11.2022
  • Poslední úprava 2.11.2022

III čtvrtletí 2022

Oslavy horníků a energetiků

Opět nastává čas, kdy se 9 9. 2022 bude v různých částech naší země slavit Den horníků a energetiků. K této akci se váže i spousty doprovodných akcí a hornických událostí. O některých Vás také informujeme v tomto čísle Hornického zpravodaje, ale také na našem webu a FB klubu.

Přejeme tedy všem našim čtenářům, členům Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, z. s. i celé hornické veřejnosti u příležitosti Dne horníků a energetiků 2022 pevné zdraví, spokojenost v osobním i pracovním životě, do dalších let mnoho úspěchů nejen v hornické činnosti a samozřejmě nezbytné hornické štěstí!

Aktuální číslo Hornického zpravodaje je napěchované celou řadou informací. Předseda klubu Jiří Kunčický ve svém úvodním slově se zabývá volební plenární schůzí klubu, která se konala 3. 5. 2022 a součástí jsou také scany se zápisem a usnesením z této schůze. Dále se zaměřuje na připravované akce, kterých na podzim 2022 bude opravdu hodně. Ostatně o nich dále píšeme i v pravidelné rubrice ze zasedání výboru KPHMO, z. s. V Generelu OKR se Petr Kubinský tentokrát zaměřil na nedůlní organizace. Do redakce nám dorazily zajímavé články o různých oslavách – ten první se týká 10. výročí hornického skanzenu v Žacléři, který nám zaslal Ing. Michael Polák, druhý se zaměřuje na 260. výročí založení fakulty BERG Technické univerzity v Košících. Zaslal nám jej prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. Další část zpravodaje se zabývá akcemi, které se uskutečnily v minulém období. Článek si můžete přečíst o 133. Skoku přes kůži, který se uskutečnil v dubnu 2022 v hornické Příbrami, dále o oslavách sv. svatého Prokopa, který se konal na konci června 2022 a taktéž i o pietním aktu u příležitosti 61. výročí tragické důlní havárie na Dole Dukla, který se odehrál na Centrálním hřbitově v Havířově-Šumbarku dne 7. 7. 2022.

Je naši milou povinností Vám všem popřát krásné babí léto a skvělé prožití podzimního času. Všem autorům velmi děkujeme za jejich hodnotné  články, kterými přispěli k aktuálnímu číslu Hornického zpravodaje na III. čtvrtletí 2022.

Žádáme všechny naše čtenáře, dopisovatele a podporovatele, aby své příspěvky zasílali předsedkyní redakční rady Hornického zpravodaje Ing. Kateřině Polínkové na email: k.polinkova@seznam.cz  Uzávěrka Hornického zpravodaje pro IV. čtvrtletí 2022 je stanovena na pátek 4. 11. 2022!

Za redakci Hornického zpravodaje

Ing. Kateřina Polínková a Petr Kubinský

Napsat komentář