Dřívější odchod do penze pro náročné profese neruší „hornické důchody“

Ministerstvo práce a sociálních věcí odeslalo na vládu další část důchodové reformy. Ta by měla celý materiál projednat a poslat k předložení v Parlamentu České republiky.

„Plánovaná novelizace zákona o důchodovém pojištění přináší celkem dvanáct opatření, z nichž největší diskusi vyvolal návrh na snížení hranice pro odchod do starobního důchodu u osob dlouhodobě vykonávajících riziková zaměstnání, tedy pro náročné profese,“ informoval personální ředitel OKD Radomír Štix.

Pravidla snížení důchodového věku pro náročné profese jsou inspirována právní úpravou, kterou přinesla novelizace zákona o důchodovém pojištění již od 1. ledna 2023 pro zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče. „Nově by k nim měly být doplněny osoby pracující na pracovištích s výskytem rizik kategorie 4 a vybraných rizik kategorie 3 – celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem,“ doplnil Štix.

Návrh zohledňuje práce v náročné profesi v období deseti let před účinností zákona, která se navrhuje k 1. lednu 2025. „Poté, co novelizace zákona vejde v platnost, bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o patnáct měsíců při odpracování 2 200 směn. Snížení věku až na třicet měsíců bude možné po odpracování 4 400 směn, což odpovídá asi dvaceti letům práce,“ upřesnil personální ředitel OKD.

Zdůraznil, že pokud návrh na dřívější odchod do důchodu pro náročné profese projde celým legislativním procesem a začne platit od začátku příštího roku, nebude to mít žádný vliv na přiznávání starobního důchodu podle § 37b a § 37c zákona o důchodovém pojištění, tedy „hornického starobního důchodu“, s důchodovým věkem o sedm let nižším, než je obecný důchodový věk (v případě odpracování alespoň 3 300 směn v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí hlubinného dolu). „Naopak zaměstnancům, kteří začali v dole pracovat poprvé až po 1. říjnu 2016, se nově otevře cesta k dřívějšímu odchodu do důchodu,“ doplnil Štix.

0 0