Důchodci z OKD si velmi považují podpory – bez ní by kluby zanikaly

Důchodci z OKD si velmi považují podpory – bez ní by kluby zanikaly
Karel Bajtek děkoval NOKD za hornické důchodce.

Nadace OKD vznikala pod hlavičkou firmy, jejíž zaměstnanci jsou velmi pyšní na své profesní tradice a dodržují je. Proto bylo od počátku jasné, že bude myslet i na hornické důchodce. Vysloužilý štajgr v rubání a závodní báňský záchranář Dolu František Karel Bajtek prozradil jak.
„Koordinační výbor důchodců OKD spolupracuje s Nadací OKD celých deset let její existence a já osobně jí vděčím za všestrannou pomoc našim členům. Sdružujeme šestadvacet organizací a klubů důchodců a také několik dalších spolků bývalých zaměstnanců například rekultivací, dopravy, automatizace řízení. Tyto organizace mají více než osmdesát tisíc členů a příznivců z řad členů rodin či občanů v místě svého sídla. Bez podpory z Nadace OKD by přežily velmi těžko,“ uvedl.

Koordinační výbor důchodců OKD, jak upřesnil, se za přispění těžařské nadace také snaží zachovat činnost spolků, které ztratily zázemí mateřských šachet nebo provozů (zejména z důvodu jejich likvidace). „Činnost těchto organizací je zaměřená především na udržování hornických tradic, společenské a kulturní vyžití, podporu nemocných nebo postižených a na pietní vzpomínky na důlní neštěstí – například na Dukle, Františku, Barboře,“ konstatoval Bajtek.

Popisoval i konkrétní příběh dlouholeté hospodářky a účetní výboru Lenky Dulové, která po mozkové příhodě částečně ochrnula a zůstala sama v nedostavěném domě. „I v jejím případě nám nadace pomáhá ulehčit její život,“ zakončil Bajtek.

0 0