Důlní otřes v lokalitě Darkov

Důlní otřes v lokalitě Darkov
Boleslav Kowalczyk.
Boleslav Kowalczyk

Oblast porubu 40 907 v lokalitě Darkov, kde pracuje kolektiv hlavního předáka Witolda Wozniaka z úseku vedoucího Tadeusze Dziugiela, postihl ve středu 17. května po 21. hodině důlní otřes. Na podrobnosti jsme se zeptali přímo ředitele Důlního závodu 1 Boleslava Kowalczyka.


Co geomechanický jev způsobil?
Při důlním otřesu nedošlo ke zranění zaměstnanců, kteří prováděli překládku spodní úvrati porubu. Vlivem tohoto jevu byla poškozena v délce pětapadesáti metrů část výdušné třídy 40 947, kde se v té době žádný ze zaměstnanců naštěstí nenacházel. Otřes se projevil 60 až 115 metrů před porubem. Byla zdeformovaná oblouková výztuž chodby, vyvrácené mechanické stojky – postavené pod rovinovým tahem ve středu důlního díla – dále zvednutá počva, poškozené potrubí, trať závěsné dráhy i zařízení pro klimatizaci pracoviště a sledování pohybu osob v předpolí porubu. Tlaková vlna poškodila i vaky dvou protivýbuchových uzávěr.

Stav výdušné třídy porubu 40 907 po důlním otřesu.
Stav výdušné třídy porubu 40 907 po důlním otřesu.

Dalo se toto nebezpečí předvídat?
Již před zahájením dobývání porubu 40 907 bylo toto pracoviště z hlediska nebezpečí otřesů vyhodnoceno jako vysoce rizikové a pro provoz jsme stanovili řadu bezpečnostních opatření shrnutých v řídícím aktu závodního dolu. Při šetření této mimořádné události se neprokázalo žádné porušení těchto zásad ani dalších bezpečnostních předpisů. A právě striktnímu plnění protiotřesových opatření můžeme částečně děkovat za to, že nedošlo k nejhoršímu – zranění lidí – a že poškození důlních děl způsobil pouze nepříliš významný výpadek v těžbě. Ale se vší pokorou vůči přírodě musíme přiznat, že nemalou mírou nám nyní pomohl i kus hornického štěstí.

Jaká opatření v oblasti následovaly?
Včetně dne, kdy došlo k této mimořádné události, došlo ke čtyřdennímu výpadku v těžbě. Postiženou oblast profárali inspektoři OBÚ, zástupci OKD, DZ 1, odborové organizace, znalecké organizace Green Gas DPB i dodavatelské firmy Alpex provozující porub 40 907. Z ohledání místa mimořádné události vyplynula bezpečnostní opatření a práce nutné pro obnovení těžby. Padlo rozhodnutí ověřit napěťový stav masivu v porubu i na porubních chodbách vrtnými testy, před zahájením dopravy po závěsné dráze rekonstruovat dopravní trasu v postiženém úseku, obnovit poškozené protivýbuchové uzávěry, obnovit zajištění výdušné chodby 40 947 podélnými podvlaky se středními stojkami, zprovoznit zařízení pro chlazení větrů a sledování pohybu osob. Před znovuzahájením dobývání byla na třídě 40 947 provedena provokační bezvýlomová trhací práce s náloží osmdesáti kilogramů výbušnin

0 0