Elektrárna Tisová letos teplo pro Sokolovsko nezdraží

Elektrárna Tisová letos teplo pro Sokolovsko nezdraží

Elektrárna Tisová, dceřiná společnost Sokolovské uhelné, nebude letos zdražovat dodávky tepla pro Sokolovsko. Tisová, která zásobuje tisíce domácností v Sokolově a širokém okolí, vyrábí elektřinu a teplo z hnědého uhlí. Výrazný růst cen za dodávky tepelné energie nepředpokládá společnost ani v příštím roce.

Obyvatelé Sokolovska zaplatí nyní za gigajoule v průměru 700 Kč/GJ s DPH, například obyvatelé Chebu platí za teplo vyráběné ze zemního plynu 1600 Kč/GJ s DPH.

Sokolovská uhelná působí na Sokolovsku přes dvě staletí. Cítíme odpovědnost za náš Sokolov a všechny obyvatele, kteří ve městě žijí, a proto deklarujeme svoji připravenost pro dlouhodobé zajištění výroby tepelné energie za co nejpřijatelnější ceny,“ uvedl předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a předseda dozorčí rady Elektrárny Tisová Pavel Tomek.

Elektrárna Tisová je nejstarší českou velkokapacitní elektrárnou. Byla vybudována v letech 1954 až 1962 v západní části sokolovské hnědouhelné pánve s cílem využívat místní zdroje. Tisová dodává teplo pro města a obce Sokolov, Habartov, Bukovany, Březová, Královské Poříčí, Svatava a Citice.

0 0