Evropský výbor na Dole Gabriela

Evropský výbor  na Dole Gabriela

Další představitelé zemí EU si prohlédli nevyužívaný Důl Gabriela u Karviné, se kterým má Moravskoslezský kraj velké plány.
Zatím ale stále patří pod závod DARKOV. Tentokrát přijeli členové Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV).

Představitelé zemí EU v areálu Dolu Gabriela

Společně s krajskou organizací MSID jsme jim připomněli historii dolu a představili plány nového využití. V rámci projektu POHO Park čeká památkově chráněný důl rekonstrukce, kterou by mohly pokrýt evropské dotace. V kombinaci s nedalekým šikmým kostelem by se tato část Karviné měla v budoucnu stát místem setkávání lidí a snad i vyhledávanou lokalitou.

Předsedkyně EHSV Christa Schweng řekla: „Ostravsko je excelentním příkladem transformace regionu, přesně toto jsme hledali. Mít takový příklad úspěšné trans- formace od uhelného k zelenému hospodaření je pro celou Evropu velmi důležité.“

Těžba na Dole Gabriela skončila v roce 2004, zbourány byly všechny objekty vyjma obou jámových budov s těžními věžemi a kompresorovny se strojovnou.

Ing. Bc. Jana Dronská, MBA
odbor komunikace

0 0