Fantastických čtyřicet let v roli rozhodčího

V životě každého člověka jsou lidé, jejichž odhodlání překonává překážky, které by jiné zastavily. Jedním z těchto lidí je Oldřich Klepek, náš kolega, špičkový atletický rozhodčí. V mládí Oldovi nedovolilo zdraví vrhnout se plně do atletických aktivit, o to víc jim věnoval svou duši a čtyřicet let strávil na pozici rozhodčího při všech možných pořádaných ve Vítkovicích.

Oldřich Klepek

Od závodů přípravky až po Zlatou tretru nebo evropské či světové šampionáty. Na konci roku 2023 se rozhodl svou milovanou činnost ukončit. „Bylo v roce 1982, kdy jsem poprvé vstoupil do světa rozhodčích atletiky a netušil jsem, jak toto rozhodnutí ovlivní můj život po více než čtyřicet let. Setkal jsem se s osobnostmi, pro něž byla atletika nejen sportem, nýbrž životním posláním. Jejich oddanost a úcta k atletice se staly pro mě inspirací a vštípily mi zásady, které jsem se snažil dodržovat v každém závodu. Závody jsou pro závodníky, to byla první a zásadní myšlenka, kterou jsem přijal. Rozhodčí mají dva hlavní úkoly: jednoznačně určit pořadí závodníků a přesně změřit dosažený výkon. Já jsem se vždy snažil plnit tyto úkoly s důrazem na dodržení pravidel a ducha atletiky,“ vzpomíná Olda na svůj život s atletikou.

„Být dobře připravený na každý závod, plně se soustředit na přidělenou disciplínu a vyžadovat totéž od svých kolegů rozhodčích bylo mým cílem. Jsem pyšným členem SSK Vítkovice, z. s., nejstaršího atletického oddílu v Ostravě, který má již stoletou tradici. Přeji mu, aby nadále prosperoval a měl dostatek schopných funkcionářů, talentovaných atletů a kvalitních rozhodčích. Chtěl bych všem upřímně poděkovat za tyto nezapomenutelné okamžiky,“ dodává. Olda také velkou měrou přispěl k mapování historie Vítkovické atletiky, neboť právě archivářská práce byla jeho profesní náplní.

Oldo, za celou atletickou komunitu děkujeme za Tvou úžasnou práci a těšíme na Tebe v roli čestného hosta kteréhokoli závodu na vítkovickém tartanu!

1 0