Firma chce měnit uhelné elektrárny na jaderné

Firma chce měnit uhelné elektrárny na jaderné

Společnost Holtec International podala přihlášku patentu na vícestupňové kompresory, které by umožnily změnu účelu využití jakékoli uhelné elektrárny nahrazením jejího uhelného kotle párou z malého modulárního reaktoru SMR-160.

Stovky uhelných elektráren v USA by mohly být přeměněny na jaderné elektrárny. Foto: holtecinternational.com

Společnost uvedla, že její „technický průlom“ by umožnil zachovat většinu hmotného majetku uhelných elektráren, napsal server world-nuclear-news.org.

Koncepce, na níž je tento přístup založen, spočívá v použití vícestupňových kompresorů, které jsou schopny zvýšit relativně nízkou entalpii páry SMR-160 (700 psi při 313 °C) na zvýšený tlak a přehřátí potřebné pro provoz turbogenerátoru fosilní elektrárny. Potřebné zvýšení entalpie lze upravit tak, aby podporovalo další provoz turbogenerátoru jakékoli elektrárny, a ve většině případů by nevyžadovalo žádný externí příkon energie, uvedla společnost Holtec.

Firma uvedla, že na tuto inovaci byla podána předběžná patentová přihláška. „Tisíce uhelných elektráren po celém světě, které jsou v současné době předčasně vyřazeny z provozu, mohou být místo toho znovu využity jako produktivní zdroje čisté energie,“ uvedla společnost.

Studie, kterou v září zveřejnilo americké ministerstvo energetiky, zjistila, že stovky uhelných elektráren v USA by mohly být přeměněny na jaderné elektrárny, což by přineslo obrovské přínosy v oblasti dekarbonizace a také hmatatelné ekonomické, zaměstnanecké a environmentální výhody pro komunity, kde se tyto elektrárny nacházejí. Přechod z uhlí na jádro – umístění jaderného reaktoru na místě nedávno vyřazené uhelné elektrárny – by mohl pomoci zvýšit jadernou kapacitu USA na více než 350 GWe, uvedlo ministerstvo.

SMR-160 je tlakovodní lehkovodní reaktor s výkonem 160 MWe, který využívá nízko obohacené uranové palivo a je flexibilní pro výrobu tepla pro průmyslové účely a výrobu vodíku. Projekt dokončil první fázi třífázového předběžného přezkoumání návrhu dodavatelem kanadské Komise pro jadernou bezpečnost a v současné době probíhají předběžné licenční činnosti u americké Komise pro jadernou regulaci. Společnost Holtec rovněž požádala o Generic Design Assessment (GDA) pro SMR-160 ve Velké Británii.

Schopnost reaktoru SMR-160 dodávat páru při jakémkoli požadovaném tlaku také otevírá nové možnosti využití čisté energie, například pro vysokotlakou páru jako vstupní surovinu pro průmyslové aplikace nebo poskytování nízkotlaké páry pro dálkové vytápění měst a obcí, které chtějí eliminovat současné využívání fosilních paliv produkujících metan a CO2, ať už kvůli splnění cílů v oblasti čisté energie, nebo kvůli ochraně před nuceným nedostatkem fosilních paliv v důsledku geopolitického napětí,“ uvedla firma.

1 0