G2024

Galerie akcí v roce 2024

 

2. 2. 2024 Havířské bálování v Klubu hornických důchodců Dolu František

Klub hornických důchodců Dolu František(dříve Prezident Gottwald)vedený panem Romanem Konopkou uspořádal jako každoročně „Havířské bálování“ ve svém zařízení „DOMEČKU“ v Horní Suché, které sousedí s domovem seniorů Slezské charity. Přivítal hosty mezi nimi byla paní Mgr. Marie Szotková- Bergerová spisovatelka a členka Klubu přátel hornického muzea Ostrava, která podepisovala jako autorka nádhernou knihu pohádek “ Babičko povídej „. Průběh bálování největšího hornického klubu v Česku je na fotografiích.

Album

 

22. 1. 2024 Křest knihy „Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023“

V Ostravském Univerzitním knihkupectví OUshop na Mlýnské ulici se konal křest knihy “ Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223 – 2023″. Tuto významnou slavnostní akci moderoval pan Prof. PhDr. Aleš Zářický Ph.D., který přednesl obsáhlý referát o vzniku publikace, na které se podíleli historici Filozofické fakulty společně s dalšími odborníky, lingvisty, archiváři a muzejníky z regionu a muzikologem ze zahraničí (Rakouska). Přednesl náhled do dávné i novější minulosti tohoto města, které oslavilo v loňském roce 800 let.
Poděkoval všem sponzorům a představil spolupracovníky, kteří se podíleli na vydání knihy, paní Mgr. Kateřinu Lančovou a PhDr. Michaeli Závodnou. Vzhledem k časovému zaneprázdnění pana rektora Ostravské univerzity byla promítnuta přítomným jeho zdravice ke křtu této nádherné publikace.

Album

 

Městská knihovna Havířov – Historie psaná uhlím

V Havířově, jeho městské knihovně je hornická expozice nazvaná “ Historie psaná uhlím“. Celá hornická expozice, která je tvořená hornickými artefakty a panely s fotografiemi a popisem jednotlivých dolů Ostravsko – karvinského revíru byla nově instalována za finanční pomoci Nadace LANDEK Ostrava. Slavnostní otevření zahájila ve čtvrtek 11. 1. 2024 paní ředitelka Městské knihovny Havířov paní Ing. Dagmar Čuntová, která předala slovo paní vedoucí expozice Bc. Michaele Kroupové. Celý slavnostní akt provázel pěvecký soubor“Horničtí kamarádi“ vedení dirigentem panem Milanem Bystroňem. Také se jim říkalo X -TET, protože nikdo nevěděl kolik se jich sejde. Zúčastnili se členové a předsedové hornických klubů a spolků, zasloužilí horničtí senioři a veřejnost.

Album

 

2. 1.2024-První přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 2. 1. 2024 se uskutečnila první přednáška v Klubu přátel hornického muzea Ostrava na téma „Inertizace důlního ovzduší“. Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický zahájil první přednášku přivítáním přítomných a předal slovo panu Bohumíru Holubovi, který pokračoval tradiční hudební vložkou se zpěvem tradičních hornických písní. Pak vystoupil pan Václav Smička dlouholetý profesionální pracovník Báňské záchranné služby v Ostravě Radvanicích, který také působí jako průvodce v Hornickém muzeu LANDEK PARK. Velice poutavě přednášel o způsobech jak zamezit požárům v dole a jak se hasí požáry pomocí inertních plynů a to dusíku nebo kysličníku uhličitého. Uvedl velice přesně spotřebu dusíku na vytěženou tunu uhlí za posledních několik let.

Album