G2019

Galerie akcí v roce 2018

25 let Nadace LANDEK Ostrava a 233. zasedání Správní rady NLO

Dne 17. 12. 2019 se uskutečnilo pravidelné již 233. zasedání Správní rady Nadace LANDEK Ostrava, které pokračovalo Slavnostním zasedáním ke 25.výročí založení Nadace LANDEK s vybranými hosty. Nadace nemohla pozvat všechny sponzory, příznivce a podporovatele činnosti Nadace. Byli pozvání tři zřizovatelé Nadace LANDEK Ostrava, Městská část Ostrava- Petřkovice, Klub přátel hornického muzea, zástupce dolu Odra-s.p. DIAMO, vybraní sponzoři a partneři a v neposlední řadě naši bývali kolegové. Předseda Správní rady Ing. Miroslav Lenart zahájil slavnostní jednání po něm vystoupil s projevem ředitel Nadace LANDEK Ostrava Ing. Josef Gavlas a následovala velice zajímavá diskuze. Jednání se zúčastnili také bývalý ředitel Nadace Ing. Josef Kimer CSc., Ing. Miroslav Štebel bývalý předseda Správní rady a pan Jiří Dřevjaný bývalý starosta Petřkovic. Pan Ing. Zdeněk Vlček bývalý správce Nadace se omluvil z vážných zdravotních důvodů.

Album

 

 

VI. skok přes kůži Spolku krojovaných horníků při obci Stonava

Dne 7. 12. 2019 se konal ve Stonavě již VI. skok přes kůži v zařízení PZKO(Polský svaz kulturně osvětový), který organizoval Spolek krojovaných horníků při obci Stonava za mezinárodní účastí spolků ze Slovenska a Polska. Předseda KKH při obci Stonava pan Tomáš Hejda přivítal přítomné hosty a členy hornických spolků včetně starosty obce pana Ondřeje Febera, bývalého senátora ČR. Následoval příchod Slavného, Vysokého a Neomylného prezidia, kterým se jmenoval pan Ing. Josef Kasper, ředitel Hlavní báňské záchranné služby v Ostravě Radvanicích. Rovněž jmenoval své adláty-pravého adláta- starostu Obce Stonava pana Ing. Ondřeje Febera, pravopravého adláta místostarostu obce, levého adláta bývalého výkonného ředitele OKD pana Ing. Boleslava Kovalčíka a levolevého adláta. Také jmenoval dědičného kantora pana Josefa Grimma a příslušné kontrária jednotlivých tablic. Na financování celé významné akce se podílela Nadace LANDEK Ostrava, Revírní bratrská pojištovna a pivovar Bernard. Více na fotografiích.

Album

 

 

Klub přátel hornického muzea Ostrava-3.12.2019 – Oslava Sv. Barbory.

V budově kompresorovny hornického muzea Landek parku v Ostravě – Petřkovicích se konala oslava hornického svátku Svaté BARBORY. Členové KPHMO obdrželi po registraci poukázku na občerstvení, pravidelný výtisk Hornického zpravodaje na IV. čtvrtletí a již 22. ročník hornického kalendáře “ Těžní věže 2020″, který vydává Nadace LANDEK Ostrava. Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický přivítal přítomné a vážené hosty. Tajemník KPHMO pan Karel Budin předložil zprávu o hospodaření a vyzval účastníky ke společnému fotografování. Pak následoval průvod ke kapličce Sv. Barbory. Předseda KPHMO pan Jiří Kunčický společně s tajemníkem panem Karlem Budinem předali vyznamenání KPHMO vybraným hostům a také bývalému předsedovi panu Ing. Petru Rojíčkovi. Ředitel hornického muzea – Landek parku pan Ing. Lumír Plac pozdravil přítomné a pronesl přípitek, který všem účastníkům zaplatil-byla to hornická vlajka- černá (fernet) spolu s zelenou (Pepermint). Následovala kulturní vložka bývalého horníka pana Holuba z Dolu Ostrava závod Zárubek.

Album

 

Oslavy hornického svátku Sv. Barbory v Malokarpatském hornickém spolku PEZINOK

Dne 30. 11. 2019 uspořádal Malokarpatský hornický spolek Pezinok vedený předsedou panem Štefanem Grancem velkolepou oslavu hornického svátku Sv. Barbory v místním kulturním domě. Oslava byla spojená s předvedením slovenského “ Šachtágu“ v moderní úpravě známého v Čechách jako Skok přes kůži včetně svěcení pivního tupláku a doprovázejích soutěží. Slavným, vysokým a neomylným prezidiem se jmenoval po dlouhém rozhodování sám pan Granec, který jmenoval další funkce – levého adláte, pravého adláta, levolevého adláta, pravopravého adláta, Cantora. nadlišáka, kontrária a pivní policii. Velice přísně řídil veškeré soutěže. Oslav se zúčastnily spolky z České republiky a zástupce Sdružení inženýrů a techniků hornictví v Rybniku – Polsko.

Album

 

Podzimní Aktiv důchodců Dolu Ostrava- závod Petr Bezruč 27. 11. 2019

Dne 27. 11. 2019 se konal podle plánu podzimní aktiv důchodců Dolu Ostrava – závod Petr Bezruč. Zahájení provedl předseda pan Milan Křižák, který uvítal všechny přítomné a pak pokračoval v řízení Ing. Zdeněk Weiser. Pan Jan Popowycz informoval o hospodaření Klubu. Pak došlo k odměnění jubilantů 55 let,70 let,75 let ,80 let a 85 let .

Album

 

16.11 2019 – 46.Skok přes kůži v Polsku na pozvání SITG Rybnik

V sobotu 16. 11. 2019 jsme byli pozvání polskou organizaci Sdružení inženýrů a techniků hornictví (SITG Rybnik) na jejich 46. setkání gwarku (46. skok přes kůži). Před samotným skokem jsme navštívili největšího sběratele pivních nádob (krýglů) v Polsku a podle jeho vyprávění 2. největší v Evropě. Má ve sbírce 12 500 krýglů, porcelánových, keramických, skleněných a dokonce 1 olověný o váze 8,5 kg. Na světě jsou pouze 2 kusy. Kromě toho má sbírku motorek-mimo jiné plochodrážní JAWU ESO 500. staré šicí stroje, psací stroje a vrcholem je sbírka starých hodin která je umístěna společně s vysokými krýgly v bytě sběratele. Tato rozsáhlá sbírka je ve dvou dvougarážích, které jsou mezi sebou propojené a ve sklepě rodinného domu.  Také vlastní sbírku mincí.

Album

Listopadová přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava dne 5.11.2019

Dne 5. 11. 2019 se konala podle plánu Klubu přátel hornického muzea Ostrava, přednáška v Dolní oblasti Vítkovice v kavárně Maryčka a přilehlém kinosále na téma „Sebezáchranné a pomocné přístroje“. Celé setkání zahájil předseda KPHMO pan Jiří Kunčický rozsáhlou informaci o akcích v měsíci prosinci a chystané změně v příštím roce 2020. Tajemník KPHMO pan Karel Budin doplnil velice věcně chystané změny a doplnil důležitou akci v kompresorovně Landekparku „Setkání ke svátku Sv. Barbory“ dne 3. 12. 2019. Přednášku o sebezáchranných a pomocných přístrojích od jejich vzniku až po současnost přednesl na vysoké úrovní emeritní pracovník Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava pan Václav Smička. Po ukončení sklidil velký potlesk přítomných.

Album

21. 10. 2019 -Křest publikace“ Důl Dukla v proměnách času“

Dne 21. 10. 2019 proběhl ve Stálé výstavní expozici v 1. patře Společenského domu na Dlouhé ulici v Havířově, křest publikace „Důl Dukla v proměnách času“. Celý křest uváděla paní Bc. Michaela Kroupová a hudebně doprovázel sbor seniorů Májovák, kterému zlí jazykové přezdívají X – tet (nikdo neví kolik jich vystoupí) ale tentokrát to sedělo, protože jich bylo 10, což odpovídá římské číslici X. Ocenění za jejich vystoupení s hornickými písněmi z operety Rudolfa Kubína „Děvčátko z kolonie“ provedl Jaroslav Čihař. Za Klub přátel hornického muzea Ostrava se zúčastnil předseda Jiří Kunčický s tajemníkem Karlem Budinem, za havířovskou pobočku předseda Ing. Eduard Heczko, za karvinskou pobočku Ing. Stanislav Kuba. Za magistrát města Havířova paní Bc. Feberová. Samotný křest zachytil pan Václav Smička, průvodce záchranářskou expozicí v Landek  Parku, emeritní pracovník Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě-Radvanicích.

Album

18.říjen 2019 – křest dvou nových knih o Beskydech na horském hotelu Visalaje.

Nadace LANDEK Ostrava finančně podpořila rozšířené vydání knihy „Osady a samoty Zadních hor“ pana Petra Anderleho s kolektivem, předsedy Okrašlovacího spolku Rozhledna na Čeladné. Křtu se zúčastnil Lašský král Zdeněk Vilém Krulikovský společně s majitelem Beskydské likérky panem Liborem Pastorkem a dalšími významnými hosty. Vše se uskutečnilo v renovovaném horském hotelu Visalaje. Druhá publikace byla “ Opuštěné školy pod vrcholy Travného a Lysé“ jejímž autorem je pan Oldřich Boháč. Lašský král pan Zdeněk Vilém Krulikovský předal účastníkům „Lašský dostavník“, publikace, která je vydávána čtvrtletně (možno vidět na www.lassko.eu)

Album

 

 

Exkurze a beseda v soukromé společnosti FERRIT s.r.o. dne 14.10.2019 členy Klubu přátel hornického muzea Ostrava.

Soukromá společnost Ferrit s.r.o. je firma s celosvětovou působnosti, která vyrábí pro důlní podniky prvky závěsných dopravních systémů, což jsou závěsné lokomotivy dieslové nebo elektrické -akumulátorové, nebo lanové transportní systémy ,které se používají pro dopravu osob. Dále vyrábějí i dopravní systémy pozemní- lokomotivy kolejové- dieslové, trakční i bateriové. Nakládací systémy jak pásové tak i kolové, zabývá se optimalizaci logistiky dopravních systému. Společnost sídlí ve Starém Městě u Frýdku- Místku. Po prohlídce rozsáhlého výrobního areálu se uskutečnila beseda s generálním ředitelem společnosti panem Ing. Pavlem Mohelníkem, obchodní ředitelkou paní Ing. Barborou Veličkovou, ředitelem Ing. Jaroslavem Hlisníkovským a vedoucím vývojové dílny Ing. Tomášem Šnajdrem. Součásti besedy bylo bohaté občerstvení. Celý areál soukromé firmy je umístěn v předhůří Beskyd což je vidět na fotografiích, kde například mezi stojany zkušební stolice pro stoupání závěsné kolejové lokomotivy je vidět nejvyšší hora Beskyd – Lysá hora. Účastníci exkurze velice děkují vedení firmy za umožnění exkurze a vynikající závěrečnou besedu.

Album

 

Kroužek krojovaných horníků Dolu Barbora uspořádal dne 21. 9. 2019 tradiční Vinobraní.

KKH Barbora dne 21. 9. 2019 uspořádal trdiční Vinobraní v areálu klubovny na náměstí Budovatelů v Karviné. Tato část se dříve jmenovala Karviná – Stalingrad, poté Karviná VI. Jezdila tam tramvaj z Ostravy za 1.40 Kč. Domy jsou stavěny v achitektuře Sorelo-jako Havířov, Poruba atd., s nádhernými freskami. Jako host se zúčastnil pan Tomáš Hanzel, bývalý primátor města Karviné, nynější místopředseda v parlamentu ČR za ČSSD, kterého přivítal pan Jan Kavka předseda KKH Barbora .Dalším hostem Vinobraní byl lékař a senátor pan MUDr.Radek Sušil.

Album

Hornické slavnosti OKD – kladení věnců u památníku obětí důlních neštěstí v Karviné -14. 9. 2019

Oslavy Dne horníků Ostravsko – karvinského revíru se konaly v sobotu 12. 9. 2019.Součásti bylo kladení věnců u památníku obětí důlních neštěstí u Slezské university v Karviné, vedením OKD, vedením města a jednotlivých hornických spolků za účasti široké veřejnosti. Celou událost natáčela televize POLAR Karviná.

Album

 

Den otevřených dveří v areálu Dolu maršál Jeremenko dříve Luis nyní DIAMO s.p. odštěpný závod Odra

14.9.2019

Více: 

Album

 

VII. přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava

Dne 3. 9. 2019 se konala již 7. přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava (KPHMO) v kavárně Maryčka a přilehlém kinosále v Dolní oblasti Vítkovice na téma „Ukončení těžby černého uhlí v Německu“. Přítomné přivítal předseda KPHMO pan Jiří Kunčický, který zároveň oznámil uzdravení tajemníka pana Karla Budina. Pak předseda havířovské pobočky KPHMO pan Ing. Eduard Heczko informoval o chystané exkurzi v měsíci říjnu ve firmě Ferit, která vyrábí transportní zařízení. Poté pan Václav Smička velice fundovaně přednesl odbornou přednášku o ukončení těžby v sousedním Německu. Přítomní vyjádřili spokojenost potleskem.

Album

 

 

Den Horníků pracovníků dolu Ostrava, závod Petr Bezruč dne 12. 9. 2019 v zařízení Klubu hornických důchodců dolu František, později Prezident Gottwald.

Aktiv důchodců dolu Petr Bezruč. dříve jáma Terezie, uspořádal dne 12. 9. 2019 tradiční setkání členů a příznivců, u příležitosti Dne Horníků v nádherném hornickém prostředí v objektu Klubu hornických důchodců dolu František v Horní Suché. Tento objekt je nazýván „D O M E Č E K „, protože je zde nádherné posezení mezi hornickými artefakty, řezbami, obrazy a památkami na hornickou činnost, které jsou srozumitelné každému návštěvníkovi. Okolí “ D O M E Č K U“ a přilehlého domova důchodců je vyzdobeno dřevěnými sochami z uměleckých soutěží, které pořádá starosta Horní Suché. O vše se stará jak uvnitř tak i zvenčí pan Jaroslav Pawlas, který je většinovým autorem řezbářských prací.

Album

 

 

Návštěva hornických kamarádů z královského hornického města Lubietová na Hornickém muzeu Landek Park

Dne 31.8.2019 navštívili naší horničtí kamarádí z královského hornického města Lubietová Hornické muzeum Landek Park v Ostravě. Před tím byli hosty v Polsku SITG Rybnik a pak pokračovali do Kopřivnice, kde navštívili muzeum Tatry.

Album

 

 

Zdař Bůh. Všechny Vás zdravím a děkuji za úctu všem zemřelým (a žijícím) horníkům a hutníkům. Jsem rád, že se o našem společném slavení a připomínce svátku svatého Prokopa už více ví, že o něm píší sdělovací prostředky a že se tak uznává práce již zemřelých ale i žijících horníků a hutníků.

Zdeněk Poruba

Album

 

 

VI. přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava -4. 6. 2019

Velice zajímavá, již v pořadí 6 přednáška Klubu přátel hornického muzea Ostrava, o letectví se uskutečnila v kinosále kavárny Maryčka v Dolní oblasti Vítkovice.Před zahájením přednášky převzal pamětní medaili ke 30. výročí založení Ing.Miroslav Šmíd.

Album

 

 

Poslední rozloučení dne 7. 6. 2019 s JUDr. Dušanem Vilimem

 Poslední rozloučení se slavným semestrem JUDr. Dušanem Vilimem se uskutečnilo na hřbitově v Pezinku – Grinave. Obřad proběhl před obřadní síni. Všichni přítomní se poklonili k truhle a položili věnce a květiny na připravené stojany, které nestačily pojmout veliké množství. Po evangelickém obřadu byla truhla doprovázená špalírem ze spolkových praporů k pohřebnímu autu. Po ukončení obřadu na hřbitově, kterého se kromě jiných zúčastnil i bývalý prezident Slovenska pan Gašparovič následoval Smuteční ŠACHTÁG na Středním odborném učilišti, kde byl dostatečný prostor pro oficielní projevení soustrasti a rozloučení se zesnulým přítelem a hornickým kamarádem. Pak následovalo ubytování v nádherném hotelu Sebastián v Modré

Album

 

 

12. Setkání hornických měst a obcí Slovenska v Lubietové -18.5.2019, 2 den.

Lubietovské setkání hornických měst a obcí pokračovalo druhý den odhalením pomníku obětem důlních neštěstí na naučné hornické stezce v části Podlipa,kde se nachází nejznámější ložisko mědi,které se dobývalo již v době bronzové.Písemné záznamy jsou z roku 1340,kdy se dobývalo i zlato.Účastníci navštívili i ústí štoly Andreas.Pak se přemístili do obecního parku,kde byla soutěž hornických pěveckých souborů.Po obědě byl připraven na ochozu radnice Hornický orloj.V římsko-katolickém kostele sv.Máří Magdalény se konala mše po které následoval slavnostní průvod obcí.Na náměstí V.Dunajského byl předán putovní prapor,světlo sv. Barbory a bylo provedeno stužkování praporu hornických spolků.

Album

 

17.-19. 5. 2019 12.Setkání hornických měst a obcí Slovenska – 1.den

V bývalém královském hornickém městě Lubietová se konalo 12. setkání hornických měst a obcí Slovenska,kterého se zúčastnilo 15 měst a 35 obcí Čech a Slovenska spolu s 29 slovenskými a 19 českými hornickými a hutnickými spolky.Zahraničí bylo zastoupeno 2 polskými, 2 maďarskými ,1 rakouským a 1 slovinským spolkem.Součásti bylo slavnostní zasedání Rady Sdružení hornických spolků a cechů Slovenska,konference Evropské montánní dědictví,ekumenická bohoslužba,společný průvod od kostela do parku vrcholem byl slavnostní Šachtág pod hlavním stanem za účasti 850 lidí(počet lístku vydaných na guláš).

Album

 

 

85.let Ing. Josefa Kimera CSc.,prezidenta seniorů „U KULATÉHO STOLU“.

Dne 15. 5. 2019 oslavil Ing. Josef Kimer CSc., prezident seniorů „U kulatého stolu“významné životní jubileum 85 let. Senátor seniorů, Prof. Ing. Ivo Černý CSc., byl pověřen zahájením a řízením průběhu oslav. Přednesl průběh všech zaměstnání od odborného asistenta na VŠB Ostrava, zahraniční působení v Afganistánu, hl. inženýr Dolu Staříč, vedoucí odboru báňské inspekce GŘ OKD, technicko-výrobní ředitel GŘ OKD a 1. zástupce GŘ , emeritní ředitel Nadace LANDEK Ostrava a mnoha dalších osobních úspěchů oslavence. Pak gratulovali všichni přítomní v „Evropě“.

Album

 

 

 

V pátek 26. 4. 2019 se uskutečnila starobylá slavnost v hornických krojích a přivítaní nových členů stavu hornického spojená s konzumací pivní masti v Městském divadle v Chomutově. Slavného jubilejního 130. skoku se zúčastnil rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava pan Václav Snášel a pan Ivo Pěgřímek předseda představenstva a generální ředitel Severočeských dolů a.s. Chomutov,kteří byli členy čestného předsednictva Skoku spolu s předsedou Senátu ČR panem Kuberou a dalšími významnými hosty.Součásti 130.Skoku byl průvod fuxů a fuxií historickým hornickým městem Chomutov a hledání nadlišáka v jeho noře. Rektor VŠB – Technické univerzity pan Václav Snášel zdůraznil, že 130. skok když spojíte s číslem 170 což je počet let co univerzita existuje, tak rok 2019 je skutečně vyjímečným. Zároveň je to 25 let od vzniku Severočeských dolů a,s,.

Album

 

Plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea v Ostravě 7. 5. 2019

Dne 7. 5. 2019 se konala v nádherném prostředí kavárny Maryčka v Dolní oblasti Vítkovice ,Plenární schůze Klubu přátel Hornického muzea Ostrava v areálu Dolu Hlubina ,na které předseda KPHMO Ing. Petr Rojíček přednesl zprávu o činnosti od poslední plenární schůze a výhled na příští období. Zprávu revizní komise přednesl Arnošt Felkl. Na udělení čestného členství KPHMO byl schválen Prof. Ing. Ivo Černý CSc. Byla provedena volba nového výboru a jeho předsedy Jiřího Kunčického. Součásti plenární schůze bylo vyznamenání Klubovou medaili: Ing. Josef Gavlas, Roman Krzak, Jaroslav Čihař,Marie Budinová. Následovala volba nového výboru Klubu a nového předsedy pana Jiřího Kunčického. Byla zvolena revizní komise ve složení Ing.Evžen Břuska,Václav Černík, Pavel Sísr. Předsedkyni redakční rady se stala Ing.Kateřina Polínková se členy Mgr. Josefem Pintnerem a Petrem Kubinským.

Album

Akce Nadačního programu Nadace LANDEK Ostrava-mimořádné vlaky po vlečkách Ostravsko-karvinského revíru

V sobotu 13.dubna 2019 uspořádal Slezský železniční spolek za podpory Nadace LANDEK Ostrava vypravení dvou mimořádných vlaků po bývalých vlečkách, které byly majetkem Ostravsko-karvinského revíru-OKR Dopravy.Trasa jízdy vlaku: Ostrava střed, Zárubek, Josefova jáma,Důl Michal,Orlova-Poruba-jáma Žofie,Doubrava,Karviná-Doly,Důl ČSA,Orlová,Heřmanice,Ostrava hl. nádraží. Ostrava střed. Součásti mimořádné jízdy byl odborný výklad o historií báňské dráhy a Ostravsko.karvinského revíru.Ve vlaku bylo zajištěno občerstvení.

Album

 

Podzemí Dolu Anselm

2.4.2019 se konala v Dolní Oblasti Vítkovice v kavárně Maryčka a přilehlém kinosále velice zajímavá přednáška KPHMO pana Pavla Sisra fundovaného průvodce Hornického muzea Landek park.

Album

 

Výroční členská schůze Klubu Hornických Důchodců Dolu František

Klub hornických důchodců Dolu František má 362 členů. Výroční členská schůze zhodnotila uplynulé období a přednesla plán akcí na letošní rok. Předseda klubu Roman Konopka -dlouholetý báňský záchranář ocenil práci všech členů a zejména práci žen, které významně přispěly ke zdaru pořádaných akcí. Vyzvedl práci pana Jaroslava Pawlase, který se aktivně zapojuje jako správce „Domečku“, barman při jednotlivých akcích a hlavně jako řezbář. Obec pravidelně koná pro sochaře plenér za mezinárodní účasti a vystavuje v obecním parku sochy o které se rovněž pan Pawlas stará.

Album

Výroční schůze Spolku krojovaných horníků při obci Stonava 10.3.2019

Album

 

Hornický bál Klubu hornických důchodců Dolu František 9.2.2019

Album

 

II. přednáška KPHMO -Výroba ocelových těžních lan v ŽDB Bohumín

Album

 

80 let Mgr. Oldřicha Klepka čestného člena Klubu přátel hornického muzea v Ostravě 30. 1. 2019

Album