G2021

Galerie akcí v roce 2021

Slavnostní křest nádherné knihy „Hajní a hájenky Beskyd“ 11.11.2021

V budově radnice obce Čeladná se uskutečnil 11.12.2021 slavnostní křest nádherné knihy „Hajní a hájenky Beskyd“ autorů Petra Andrleho a Oldřicha Boháče. Vydání knihy finančně podpořila nadace LANDEK Ostrava, vzhledem ke skutečnosti, že s rozvojem hornictví stoupala mimo jiné potřeba dřeva. Takže blízké Beskydy se staly jeho zdrojem. Zejména v počátcích, kdy byla potřeba dřevěných stojek k udržení pevnosti stropů rubání, později různých bednění pro betonáž důlních jam a velkoprostorových důlních děl. Lesy byly pro havíře zcela přirozeným partnerem. Kniha je doplněna 25 nejúspěšnějšími kresbami dětí škol a mateřských školek, které vyhrály v soutěži „Naše lesy za 100 let“. Tuto soutěž vyhlásila obec Čeladná a její kulturní komise, Biskupské lesy Ostrava a Okrašlovací spolek Rozhledna v Čeladné. Slavnostního křtu se zúčastnili kromě autorů také starosta obce Pavol Lukša, zástupkyně Beskydského rehabilitačního centra paní Mgr. Adamová, lašský král pan Vilém Krulikovský s princeznou, ředitel Nadace LANDEK Ing. Josef Gavlas a zástupci Biskupských lesů Ostrava, hajní a nadlesní Beskyd. Celou akci natáčela televize POLAR.

Album

 

Návštěva hornického muzea v Havířově „Historie psaná uhlím „

Dne 22. 11. 2021 jsem navštívil v Havířově přemístěné hornické muzeum “ Historie psaná uhlím “ spojené s přednáškou odborníka na hornické svítidla- sběratele pana Oswalda Wytrzense. Tuto akci zorganizovala paní Bc. Michaela Kroupová ve spolupráci s emeritním předsedou KPHMO pobočky Havířov panem Jaroslavem Čihařem.

Album

 

 

Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky

Dne 5. 11. 2021 se konala v Kutné Hoře Valná hromada Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, kde vystoupil místostarosta Kutné Hory pan Mgr. Vít Šnajdr, který informoval o přípravě celostáního setkání hornických a hutnických spolků v Kutné Hoře v roce 2022. Dále perkmistr pan Ing. Miroslav Šťastný informoval o konání 17. Evropského setkání v Bánské Štiavnici ve dnech 7. – 9.9. 2022. 133. Celostátní Skok přes kůži bude v Příbrami 23. 4. 2022. Dále paní Alena Zemanová požádala o přijetí spolku Krajina Břidlice do SHHS společně se starostou Budišova nad Budišovkou panem Ing. Patrikem Šramem. Dále pan Ing. Klobása inspektor OBÚ Brno s paní MUDr.Jarmilou Uberhaberovou požádal o přijetí spolku Krasová speleoterapie Brno do SHHS ČR. Valná hromada se konala v nádherně renovovaném Kongresovém sále Dačického domu na Komenského náměstí.

Album

 

 

Spolek krojovaných horníků při obci Stonava

Dne 17. října 2021 se konala ve Stonavě Výroční členská schůze Spolku krojovaných horníků při obci Stonava. Schůzi zahájil předseda pan Tomáš Hejda. Uvítal starostu obce a senátora pana Ing. Ondřeje Febera. Schůze se konala v zařízení obce(PZKO), kde byla umístěna v předsálí výstava“ Hornictví na Karvinsku“. Po schůzi ve velkém sále byl koncert Dechové hudby při obci Stonava s dirigentem panem Jaroslavem Šindelem. Tato dechová hudba obdržela v roce 2019 nejvyšší hornické vyznamenání – Český permon- od Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky v kategorii hornický folklór. Tototo vyznamenání předal 2. místopředseda SHHS ČR pan Ing. Václav Dorazil Ph.D. Následovalo vynamenání pana Ing. Lumíra Place, ředitele Landek Parku, medaili „Za rozvoj a udržování montanních tradic. Pan Ladislav Kajzar předal osobní dar – vyřezávaný muzikantský palcát dirigentu panu Jaroslavu Šindelovi. Blíže viz foto.

Album

 

 

Klub hornických důchodců Dolu František (KHD DF) uspořádal dne 15.října 2021 tradiční Vinobraní.

Přítomné seznámil s programem předseda KHD DF pan Roman Konopka, který uvítal předsedu Klubu přátel hornického muzea Ostrava pana Jiřího Kunčického s manželkou a všechny přítomné. Na Vinobraní se především pilo víno z jihu Moravy. Pivo, nealko a něco tvrdšího bylo možno zakoupit v baru „Pod Svážnou“ kde obsluhovali Danka a Jarek Pawlasovi. Na Vinobraní místní kuchařky napekly k vínu slané pečivo a zákusky. Celé tradiční Vinobraní doprovází pan Alois Ryba hudbou a zpěvem. Předseda Klubu hornických důchodců Dolu František pozval všechny přítomné na příští akci – BARBORKU – která bude 10. prosince v 15.00 hodin.

Album

 

 

132.Celostátní Skok přes kůži ve Stráži pod Ralskem dne 1. 10. 2021

1. října 2021 proběhl 132. Celostátní „Skok přes kůži“ ve Stráži pod Ralskem. Tuto významnou hornickou akci organizoval Hornicko-historický spolek ve Stráži pod Ralskem vedený předsedou panem Ing. Václavem Dorazilem Ph.D., Sdružením hornických a hutnických spolku České republiky vedený panem perkmistrem Ing. Miroslavem Šťastným a Vysokou školou báňskou- Technickou univerzitou, hornicko- geologickou fakultou. Tradice skoku přes kůži vznikla v roce 1766 ve Freibergu a odtud se dostala na Leobenské a Příbramské učiliště. Z písemných pramenů vyplývá, že v roce 1852 tato tradice v Příbrami zakotvila. Po přemístění VŠB z Příbrami do Ostravy se první skok v Ostravě uskutečnil Spolkem PROKOP v roce 1946. V roce 1972 obnovil tuto tradici Doc. Ing. Lubomír Cwik CSc, který stanovil, že tento skok byl 83 v pořadí. Předseda HHS ve Stráži pod Ralskem pan Ing. Václav Dorazil Ph.D., uvítal všechny přítomné . Pak vystoupil pan Ing. Petr Milec s odborným pojednáním čili švéflem o Historii slavných skoků přes kůži od Freibergu do Mimoně a osobnosti Doc. Ing. Lubomíra Cwika CSc.

Album

 

 

100. let trvání Kroužku krojovaných horníků Dolu František

Dne 15.9. 2021 oslavil Kroužek krojovaných horníků Dolu František výročí 100 let založení hornického spolku. Tuto událost zahájil předseda spolku pan Rostislav Grimm u sochy svaté Barbory vedle budovy Obecního úřadu Horní Suchá a pak uvítal přítomné starosta obce pan Ing. Jan Lipner. Následoval průvod hornických spolků od sochy svaté Barbory do kostela svatého Josefa, kde se sloužila mše a byly posvěceny všechny zúčastněné hornické prapory a přítomní účastníci. Po ukončení mše následoval průvod hornických spolků obcí Horní Suchá ke kulturnímu zařízení Klubu hornických důchodců Dolu František, který vede předseda pan Roman Konopka. Následovalo stužkování hornických praporů a kulturní program, ve kterém vystoupily mažoretky , děti z mateřské školy a následovala volná zábava jak venku tak i v kulturním zařízení zvaném „Domeček“, které působí dojmem skutečného hornického muzea, kde jsou jednak hornické artefakty ale i díla , která znázorňují těžkou hornickou práci. Celý areál sousedí s domovem pro seniory a je vyzdoben velkým množstvím dřevěných soch z dříve konaných sochařských sympozií. Součásti setkání bylo předání vyznamenání panu Jaroslavu Čihařovi, členu havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea Ostrava panem Ing. Václavem Dorazilem Ph.D., druhým místopředsedou Sdružení hornických a hutnických spolků, a panem Jiřím Kunčickým předsedou Klubu přátel hornického muzea Ostrava. Celou akci spolufinancovala Nadace LANDEK Ostrava.

Album

 

 

 25. Setkání hornických měst a obcí v Mostě 10. – 12.9. 2021

Ve dnech 10. -12. 9. 2021se konalo 25. Setkání hornických měst a obcí v Mostě.
Program:
Pátek 10.září:
Registrace účastníků, pak slavnostní zahájení v Městském divadle v Mostě a společenský večer s hudbou a tancem.
Sobota 11. září:
Slavnostní přijetí primátorem v hotelu Cascade, průvod městem, odhalení památníku důlních neštěstí a předání cen Českého permona. Byly organizovány exkurze.

Album

 

Album

 

Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě

Nadace LANDEK Ostrava finančně podpořila projekt č. 661 České společnosti chemické, pobočky Ostrava uspořádáním jubilejního 15. ročníku „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě. Tato akce je určena pro žáky základních a středních škol. Hlavní atrakcí je více jak 30 stánků tvořících“ chemický jarmark“ rozmístěných v celém areálu hradu. Program byl doplněn soutěžemi, matematickými hádankami, stavbami modelů atd. Účast byla více jak 1500 žáků.

Album

 

 
120 let hornického spolku „R O Z K V Ě T“ Sedliště. okr. Frýdek Místek

Náš nejstarší hornický spolek “ Rozkvět“ se sídlem v Sedlištích oslavil za podpory obce a nadace LANDEK Ostrava 120 let trvání. (4.9.2021) Slavnostní setkání zahájil předseda pan Jaromír Stříž a následovala hornická hymna, po které uvítal starostu obce pana Ing. Jaromíra Krejčoka, místostarostu pana Romana Mokroše a ředitelku muzea paní Moniku Růzkovou. Dále přivítal hornické zástupce a to: ředitele nadace LANDEK Ostrava Ing. Josefa Gavlase, předsedu Klubu přátel hornického muzea Ostrava Jiřího Kunčického, předsedu karvinské pobočky KPHMO Ing. Stanislav Kubu a další předsedy hornických spolků ze Stonavy, Horní Suché a Karviné. Samozřejmě nezapomněl na vlastní členy s manželkami a manželky zemřelých členů a poprosil o uctění jejich památky minutou ticha. pak předal slovo panu místopředsedovi Antonínu Strumenskému ke 120-ti leté historii spolku, který vznikl ještě za císaře pána. Velice zajímavá a hlavně náročně byla zpracována historie za celých 120 let, která byla oceněna potleskem. Následovala dizkuze- viz foto. po diskuzi bylo podáno občerstvení a doporučena návštěva muzea a dřevěného kostela, který je kulturní historicky chráněnou památkou. Následovalo pozvání na překrásnou Bezručovou vyhlídku, kde lašský král pan Zdeněk Viluš Krulikovský a jeho družina zahájili 14. ročník Lašských slavností průvodem hornických spolků, kteří obdrželi pamětní stuhy na prapory jednotlivých spolků. Následovalo vystoupení folklorních souborů a cimbálových muzik k poslechu a tanci. 

Album

 

DEN HORNÍKŮ A JUBILANTŮ DNE 3. ZÁŘÍ 2021 KLUBU HORNICKÝCH DŮCHODCŮ DOLU FRANTIŠEK V HORNÍ SUCHÉ

Dne 3. září 2021 uspořádal Klub hornických důchodců dolu František v Horní Suché Den Horníků – jubilantů v Dělnickém domě. Ženský pěvecký sbor Šárka pod vedením paní Mgr. Dagmar Heroutové zahájil oslavy hornickou hymnou. Pak předseda KHD dolu František pan Roman Konopka přivítal všechny přítomné a hosty. Pana Josefa Žerdíka, místostarostu obce, paní Mgr. Milušku Tvardíkovou, kronikářku obce, pana Ing. Viléma Uhra předsedu koordinačního výboru důchodců OKD, ženský pěvecký sbor Šárka pod vedením dirigentky paní Mgr. Dagmar Heroutové, členy sboru dobrovolných hasičů v Horní Suché manželé Sikorovy, pana Jiřího Kunčického předsedu KPHM Ostrava, pana Ing. Stanislava Kubu předsedu KPHMO pobočky v Karviné a pana Josefa Gavlase ředitele nadace LANDEK Ostrava. Dále vystoupil místostarosta obce Horní Suchá pan Josef Žerdík a předal předsedovi Klubu panu Konopkovi vlajku města Horní Suchá, aby důstojně reprezentoval při různých setkáních. Dále vystoupil s projevem předseda koordinačního výboru důchodců OKD pan Ing. Vilém Uher. Následovalo vystoupení pěveckého ženského sboru Šárka pod vedením dirigentky paní Mgr. Dagmar Heroutové. Dále následovalo ocenění hornických jubilantů 70, 75, 80, 85, 90 a 95.
K poslechu a tanci doprovázel pan Alois Ryba.

Album

 

Poslední rozloučení s panem Ing. Zdeňkem Dombrovským CSc.,

Po ukončení VŠB nastoupil jako revírník na důl Žofie a následně zastával funkci provozního inženýra. Po sloučení Orlovských dolů v Důl Čs. Pionýr byl vedoucím pole, velitelem HBZS a na Václavce vedoucím výroby, nakonec opět na Žofince hlavním inženýrem závodu. Po útlumu těchto dolů, jako mnoho jiných pracovníků přešel na důl ČSM na pozici vedoucího závodu a později výrobního náměstka. Od roku 1974 se na 11 let se jeho působištěm stal Vědecko-výzkumný uhelný ústav v Radvanicích, kde vedl pracoviště ražení a byl zástupcem vedoucího střediska báňské technologie. Následně přechází Ing. Dombrovský, CSc., na generální ředitelství OKD do Ostravy na pozici vedoucího báňského inspektora výroby. Svou profesní dráhu v revíru ukončil Ing. Dombrovský, CSc., na Dole Julius Fučík, kde od roku 1985 do odchodu do důchodu v roce 1993 vykonával funkci hlavního inženýra podniku. Ve stejném roce nastupuje na Správu Českomoravských dolů v Kladně jako odborný poradce ředitel Ing. Viktora Koláčka. Ing. Dombrovský,CSc., po cele své působení v revíru, ale i následně byl spoluautorem projektů spojených s problematikou horských otřesů, členem mnoha oponentních komisí, havarijních komisí, přednášek a publikací na toto téma. V roce 1985 obhájil kandidátskou práci „Možnost vedení porubů do pole jako prostředek protiotřesového boje“. Aktivně se věnoval také problematice důlního záchranářství. Za tuto činnost obdržel Vyznamenání za statečnost a Vzorný záchranář.
Pokračováním jeho činnosti v hornictví bylo členství v Klubu přátel hornického muzea v Ostravě, jehož se stal významným členem. V létech 2004–2009 byl předsedou zmiňovaného klubu a později jeho čestným členem. Podílel se na udržování hornických tradic. Po celou dobu členství v klubu se podílel jako spoluautor na vydání souboru knih o hornické historií revíru, jednotlivých šachet a kolonií. Velkou měrou se zasloužil o založení Havířovské pobočky Klubu přátel hornického muzea v Ostravě a vybudování Hornické expozice v Havířově. Stejně tak byl iniciátorem pořádání 19. setkání a organizaci Hornických a hutnických měst a obcí v Havířově. Podílel se na projektu partnerství s polským městem Jastrzebie-Zdrój. Při této příležitosti byla vydána dvojjazyčná kniha Města a uhlí. Ing. Dombrovský, CSc., byl za tuto činnost oceněn Českou a Slovenskou medailí za udržování hornických tradic. V roce 2015 se stal nositelem nejvyššího hornického vyznamenání SHHS České republiky – ceny Český Permon.
Jiří Kunčický – předseda Klubu přátel hornického muzea OSTRAVA

Album

 

Důl DUKLA 7. 7. 1961- Den, který se nesmazatelně vryl do dějin města Havířova.

Den, kdy bylo 108 lidí v nesprávný čas na nesprávném místě. K uctění památky obětí důlního neštěstí byla rok po havárii instalována pamětní deska se jmény 108 zahynulých. V roce 1983 byl památník přestěhován do areálu Dolu Dukla. V listopadu 2020proběhlo poslední stěhování na centrální hřbitov v Havířově – Šumbarku. Pietního aktu se zúčastnilo mnoho hornických spolků, široká veřejnost a vedení města Havířov.

Album

 

Historie psaná uhlím – DUKLA 1961

V Havířově – nově vybudované expozici Městské knihovny „Historie psaná uhlím“ se uskutečnil křest brožury „DUKLA 1961“. Nadace LANDEK Ostrava zařadila do Nadačního programu 2021 projekt č. 662 – vydání této publikace k 60. výročí této smutné události, při které zahynulo 108 havířů a techniků. Brožura byla pokřtěna primátorem města Havířov Ing. Josefem Bělicou, Ing. Eduardem Heczkem a Jaroslavem Čihařem-oba bývalí zaměstnanci dolu Dukla a nyní členové Havířovské pobočky Klubu přátel Hornického muzea Ostrava a Ing. Jaroslavem Kubánkem , tejemníkem Nadace LANDEK Ostrava. Paní Bc. Michaela Kroupová z Městské knihovny Havířov je autorkou publikace společně s panem Jaroslavem Čihařem a panem Václavem Smičkou, který je dlouholetým záchranářem Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě- Radvanicích a členem KPHM Ostrava. Doplněno 1 foto paní Ing. Katky Polínkové – kmotři křtění, jinak sudičky dle zvyklosti.

Album

 

 

Valná hromada a Hornické konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků v Měděnci v Krušných horách

Dne 18. 6. 2021 se konala Valná hromada a Hornické konzilium k udělení cen Český permon za rok 2021 v Měděnci v Krušných horách. Mědník – nápadný vrch(910 m) na kterém byly dobývány kyzové a magnetitové rudy téměř 400 let , je provrtán téměř stovkou šachet a štol. Na vrcholu se nachází barokní kaple Panny Marie z roku 1674. Byli jsme ubytování v městysi Kovářská, v penzionu U POHODY, několik kilometrů od Měděnce. Druhý den byla Valná hromada a Hornické konzilium v Měděnci, kde se rozhodovalo o udělení cen Český Permon ve 4 kategoriích.

Album