Havíř

Havíř -povolání, které má již ve svém znaku vepsanou těžkou, namáhavou a hlavně nebezpečnou práci. Již při nástupu do klece odevzdává své zdraví i život do rukou osudu, který je mu určen. Od této chvíle není pánem svého života. Všudypřítomná tma hlubin podzemí a nepsané přírodní zákony mají mnohdy přednost před veškerou hornickou prací při dobývání tohoto černého kamene. Ten kdo nikdy nepoznal toto hornické prostředí, těžko může pochopit svérázný kamenouhelný humor.