Havířské pravidlo: Nikdy se nestav k pilíři zády

Havířské pravidlo: Nikdy se nestav k pilíři zády

Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů v dolech společnosti OKD v listopadu byly události související s pády horniny (kamene). Proto také tuto oblast vybral odbor řízení bezpečnosti za téma poučení BOZP v prosinci. 

Za jedenáctý měsíc jsme v revíru měli třiadvacet evidovaných a dvanáct registrovaných úrazů. Pád kamene při nich figuroval osmkrát – pětkrát v provozovaných porubech, dvakrát na čelbě a jednou při plenění dlouhého důlního díla,“ uvedl pro Měsíčník Horník vedoucí odboru řízení bezpečnosti Pavel Zajíček.

Zmínil také statistiky: Pád horniny či zával připravil od roku 2000 v OKD o životy šestnáct horníků. Jen v roce 2019 došlo z uvedené příčiny k osmnácti registrovaným úrazům (což bylo dvanáct procent všech RÚ a třetí největší skupina úrazů jako takových). „V letošním roce ten trend bohužel pokračuje, dosud máme hlášeno čtrnáct registrovaných úrazů,“ uvedl Zajíček.

Předpokládat, jak zdůraznil, se dá riziko pádu odlupku nejen ze stropu, ale i uhelného bloku z pilíře, čelby, boků. „Základní hornické pravidlo přece zní: Nikdy se nestav k pilíři zády!“ podotkl vedoucí odboru řízení bezpečnosti. V přípravách zdůraznil zabezpečování volných prostor za hajcmany právě proti uvolňování a vypadávání kamene (v důlních dílech, kde hrozí ujetí hornin musí být tyto prostory založeny) a nutnost zajišťovat ve zvlášť obtížných podmínkách za stálého dozoru. „V dovrchně ražených dílech, kde se v profilu čelby střídají horniny s různými pevnostními vlastnostmi nebo kde jsou tyto horniny prostoupeny výraznou mikrotektonikou, musí být při vrtání ručními vrtacími kladivy k zajištění čelby použito záchytné sítě,“ připomenul.

V porubech pak zmínil potřebu přesouvat výztuže co nejblíže za vyuhlujícím kombajnem pro udržování stability stropu i pilíře (a v případech vyjíždění podle místních podmínek jehlovat, případně provádět zpevňování lepením). Dále pak v oblastech přechodů tektonických poruch a stlakových pásem zajišťování stropu zavrtáním železných rovin, budováním pomocných podvlaků či dveřejí na pilíři. „Pro zajištění bezpečnosti práce horníků při provádění úkonů spojených s opravami a údržbami dobývacího stroje či porubového dopravníku se musí zabezpečit pracovní prostor – výklenek – dřevenými profily RTH podle stropních podmínek, prostor nad dřevem obložit lupánkami,“ upozornil Zajíček.

5 0