Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let

Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let

Nejméně deset let bude speciální třídicí linka rozebírat největší ostravský odval Heřmanice. Halda, která patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji, dosud hoří.

Linka za více než 250 milionů korun z rozebraného materiálu vytřídí uhelnou hmotu a kamení. V plném provozu zpracuje zařízení 350 tun hlušiny za hodinu. Na projektu spolupracuje státní podnik Diamo a společnost Ostravská těžební, provoz linky zahájili zástupci firem, kraje a města a také ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).Halda Heřmanice se nachází na území městského obvodu Slezská Ostrava. Je vysoká až 30 metrů, rozkládá se na ploše 65 hektarů, což je přibližně jako 14 pražských Václavských náměstí. Obsahuje asi 30 milionů tun materiálu. Odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Do vzduchu se z haldy uvolňují škodlivé látky, protože kvůli velkému množství uhlí stále hoří.

Sanace haldy, která trvá už téměř 12 let, se nyní výrazně zrychlí. „Optimistická čísla říkají, že by konečný termín mohl být za deset let. Realistický termín bude někde v rozsahu deset až patnáct let,“ řekl ministr Havlíček.

Předseda dozorčí rady Ostravské těžební Dalibor Tesař řekl, že filozofií rozebírání odvalu je dosáhnout toho, aby halda dál nehořela. „Jde to udělat jediným možným způsobem: vyseparovat haldu tak, aby se odstranila uhelná složka. To znamená účelem tohoto zařízení je oddělit uhlí od kameniva,“ řekl Tesař. Při odtěžování by měla postupně vzniknout dilatační rýha, která oddělí část s hořícím uhlím od zbytku haldy. Rýhu bude vyplňovat nehořlavý materiál, tak aby se oheň nemohl přenést dál.


Unikátní separační komplex
Ostravská těžební kamenivo dál zpracovává, třídí a vyrábí z něj materiál použitelný na stavbách. „Produkty vycházející z této linky jsou už dnes certifikovány jako kamenivo pro stavební účely a mohou se používat v liniových stavbách i řadě dalších,“ řekl Tesař.

O uplatnění tohoto kameniva nemá Tesař obavy. „V současné době běží několik významných staveb tohoto regionu. Soutěží se obchvat Frýdku-Místku, kde jsou miliony tun kameniva, běží obchvat Krnova, kde je milion tun násypu, běží obchvat Opavy, kde je 500.000 tun násypu. V plánu je revitalizace průmyslové zóny Hrušov, která sama o sobě obsahuje 1,8 milionu metrů krychlových kameniva,“ řekl Tesař.

Finanční efekt může přinést i vytříděné uhlí, jehož podíl v heřmanické hlušině se pohybuje v rozmezí od deseti do 20 procent. Tesař řekl, že se prodává většinou do energetického sektoru, ale zájem o něj projevilo i OKD, které by takto doplnilo svůj prodej.

O provoz linky se bude trvale starat 30 pracovníků. V souvislosti s projektem Diamo přijalo 12 nových zaměstnanců. „Odštěpný závod Odra bude zajišťovat nakládku hlušiny na pásové dopravníky a modelování terénu materiálem zbaveným podstatné části uhelné hmoty. Návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí,“ uvedla mediální zástupkyně Diama Jana Dronská. Po hrubých terénních úpravách bude plocha haldy rekultivována.

Převzato z webu: iUHLI.cz

 

0 0