Historický pohled na sobotínský zámek


Historický pohled na sobotínský zámek
Na místě dnešního zámku stála v roce 1811 původně továrna na kovové zboží, kterou měl od státu pronajatou Andreas Eisenbach, přesídlenec z Podgorze v Haliči.

Továrna v roce 1819 vyhořela, byla však znovu postavena a dál provozována.

Roku 1833 koupil továrnu majitel panství Loučná, hrabě Antonín Bedřich Mitrovský a na jejím místě v roce 1834 pravděpodobně postavil zámeček.

V roce 1842 sobotínské železárny prodány i s celým sobotínsko-loučenským panstvím bratrům Kleinovým, kteří pokračovali v rozvoji tohoto již dříve úspěšného podniku. Bratři Kleinové se díky svému úsilí v rozvoji železničního průmyslu zapsali významným způsobem do historie průmyslové revoluce a Sobotín se tak stal důležitým průmyslovým centrem na území rakousko-uherské  monarchie. 

Díky výhodné poloze v blízkosti železáren začaly generace bratří  Kleinů od roku 1844 budovat sobotínský zámek do podoby známé před její dnešní rekonstrukcí. Zámek byl postupně přestavěn do romantického vzhledu. Současně se stavbou zámku byl rozšířen i původní rybníček na velký okrasný rybník a přilehlé pozemky byly přeměněny na přírodní park, ve kterém byly vysazeny exotické dřeviny. Byl zbudován velký skleník a park byl osazen kašnou, litinovými sochami a dalšími uměleckými artefakty vyrobenými v kleinovských železárnách.


Historický pohled na sobotínský zámek

Zámek byl po roce 1945 využíván pro účely Lesnického výcvikového střediska a kuchařské a číšnické učňovské školy.

Od roku 1967 byl majitelem zámku Důl Dukla Havířov, který jej v sedmdesátých letech 20. století využíval jako rekreační středisko. Během sedmdesátých let přibyly k sobotínskému zámku další budovy určené k pořádání větších akcí a svým provedením odpovídaly tehdejšímu pojetí architektury objektů společenského a kulturního vyžití.

Přestavba zámku z let 1989 – 1991 zaznamenala jen dílčí modernizaci za účelem poskytování kvalitnějších hotelových služeb. Rybník byl změněn na přírodní koupaliště a v parku bylo zřízeno minigolfové hřiště. 

V roce 2012 se novým majitelem stala rodina Hrochova z Bludova. 

Současné dění na sobotínském zámku.

Zámecký areál prošel od roku  2012 komplexní a náročnou přeměnou. Budova zámku byla zrekonstruována a zcela originálním způsobem architektonicky a stavebně dořešena tak, aby poskytovala dokonalý komfort a luxus svým návštěvníkům.

Významně byly rozšířeny ubytovací a restaurační kapacity. Byly rekonstruovány rozsáhlé sklepní prostory a podzemní chodby, které navzájem propojily Zámecký Hotel Klein, Wellness Hotel Sidonie  a nově postavený Sport & Family Hotel Josef, jako tři nosné budovy resortu s architektonicky sjednocenými exteriéry.

Součástí resortu je také Pivovar Albert a motorest Permoník.

4 0