Historii Dolu Lazy v Orlové provázejí neštěstí

Historii Dolu Lazy v Orlové provázejí neštěstí

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY


Lazy
Květen 1919 – zahynulo 92 havířů,
červenec 1951 – devět obětí,
1964 – čtyři oběti,
1994 – sedm obětí

Už přes 121 let vydává uhlí důl v Orlové-Lazích, pojmenovaný nejprve Nová jáma, poté Důl Antonín Zápotocký a od roku 1991 Důl Lazy.

V roce 1890 založili bratří Gutmannové s Ignácem Vondráčkem v Orlové-Lazích důl s názvem Nová jáma.

Těžba byla zahájena v roce 1892. V roce 1899 byla v sousedství dolu postavena v Orlové-Lazích koksovna, která odebírala polovinu vytěženého uhlí z Nové jámy a ukončila svůj provoz až v roce 1967.

V dole se postupně zvyšoval podíl mechanizace. V roce 1929 zajišťovalo svoz uhlí sedm vysokotlakých lokomotiv a pro rozrušování uhlí v rubáních byly nasazeny pojízdné i sloupové šramací stroje.

Bohužel historii dolu provázejí i tragédie. Ta největší se odehrála 20. května 1919, kdy zahynulo 92 horníků. Půl hodiny po poledni ve slojích Milan a Kazimír vybuchly třaskavé plyny s uhelným prachem a vzápětí sloje zachvátil velký požár.
Lazy
Ačkoliv detonace zatřásla celým podzemím, na povrchu těžní jámy a u ventilátoru výdušné jámy č. 1 nikdo nic nezpozoroval. Až po delší době začal vycházet černý kouř. Z 92 zmařených životů bylo nalezeno a pohřbeno jen 57 těl. Ostatní zůstali pohřbeni v dole, přičemž trvalo několik let, než mohlo být požářiště otevřeno. Jak vyšetřovatelé zjistili, příčinou výbuchu byla nejpravděpodobněji střelba při trhací práci. Rovněž se ale tradovalo, že pravou příčinou tragédie byl fakt, že po první světové válce vládla u důlních pracovníků nekázeň. Bylo prý běžné, že i přes zákaz kuřáci nosili do dolu zápalky a cigarety.

Když na začátku roku 1932 skončil provoz na sousedním Dole Hlavní jáma, tak důlní pole bylo převedeno právě k Nové jámě. Během druhé světové války okupanti vyžadovali maximální těžbu a v roce 1941 byl vytěžen jeden milión tun. V roce 1950 byl důl přejmenován na Důl Antonín Zápotocký. V červenci 1951 při požáru ve sloji Igor zahynulo devět horníků, k dalšímu neštěstí došlo v listopadu 1964. Tehdy při průvalu zahynuli čtyři horníci. Ještě 12. března 2004 došlo k otřesu, přičemž o život přišlo 7 horníků.

Od roku 1991 nese šachta název Důl Lazy a v červenci 1995 se sloučila do jednoho odštěpného závodu s doly Dukla a František. V rámci Ostravsko–karvinských dolů pokračuje Důl Lazy dodnes, ročně se v něm vytěží asi dva milióny tun uhlí.

0 0