Historii Zárubku ukončil požár v roce 1990

POMNÍKY HORNICKÉ SLÁVY

zarubekPrvní nález uhlí v obvodu Zárubku ve Slezské Ostravě se datuje k 29. září 1844, kdy byly u řeky Lučiny nalezeny dvě kamenouhelné sloje o mocnosti 32 cm. V roce 1856 kutací jámu koupila Severní dráha Ferdinandova (SdF) a ihned byl založen důl. Pojmenován byl podle generálního ředitele SdF Hermenegilda Fracesconiho. 
Důlní práce ztěžovaly velké přítoky vody ze štěrkopísků řek Lučiny a Ostravice. Největší strojní zařízení proto bylo instalováno pro čerpání důlní vody. První větší rekonstrukce a modernizace Dolu Hermenegild se uskutečnila v roce 1874. Byl instalován nový parní těžní stroj dvouválcového typu. Nová těžní věž měla již ocelovou konstrukci a byla vysoká 26,8 metru. Do roka byla jáma prohloubena do 296 metrů a vodní jáma do konečné hloubky 332 metrů. Další rekonstrukce a modernizace byla před první světovou válkou, v letech 1911 až 1914. Byly instalovány dva elektrické těžní stroje soustavy Leonard Ilgner a postavena nová ocelová těžní věž vysoká 37,6 metru. U příležitosti slavnostního ukončení přestavby byl důl přejmenován na Důl Zárubek. 

alexandrPro nepříznivé odbytové poměry byl 1. srpna 1926 Důl Zárubek sloučen s Dolem Alexander. V roce 1928 měla těžní jáma Dolu Zárubek hloubku 552 metrů, vodní jáma 332 metry, větrní jáma Vilém 330 metrů a jáma Jakub 293 metry. Postupně byla těžní jáma vyhloubena na konečnou hloubku 834,8 metru. V roce 1945 byl Důl Zárubek znárodněn a 1. ledna 1946 začleněn do národního podniku Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava. V roce 1954 byl k němu připojen Důl Jan Maria. Na tomto dole byl provoz ukončen v roce 1963 a jámy zasypány. V roce 1967 byly doly Zárubek, Petr Bezruč a Alexander organizačně sloučeny v jeden národní podnik pod názvem Důl Ostrava. Poslední stránky historie Dolu Zárubek jsou spojeny s požárem, který vznikl v ochranném pilíři sloje Hugo 14. dubna 1990 a který se nepodařilo zlikvidovat. Den poté byl proto celý Důl Zárubek uzavřen. Těžní jáma byla postupně do února 1993 zasypána v úseku od druhého patra až dolů. 

Definitivní konec byl až v roce 1997

zarubek likv

Závěrečné slavnostní fárání v těžní kleci na 2. patro se uskutečnilo 19. června 1997. Pak byl zasypán i zbytek jámy a povrchové objekty zlikvidovány. Těžní věž, která byla vysoká 37,6 metru, odstřelili v roce 1998. Lze jen litovat, že historické budovy a těžní věž, přes námitky historiků, byly necitlivě zlikvidovány a po Dolu Zárubek zůstal památník sestávající pouze z jedné lanovnice z těžní věže.

0 0