Hlavní ventilátory musí zůstat v Dole ČSM v provozu Redakce 5.6.2023

Hávéčka, větráky, plíce šachty. Takové názvy dali horníci klíčovým strojům zajišťujícím větrání, bezpečnost šachty a horníků na obou lokalitách Dolu ČSM – hlavním ventilátorům. Vedoucí povrchových provozů Radomil Ocisk informoval o událostech, které se v souvislosti s jejich provozem vyskytovaly za období zhruba posledního roku.

Když pomineme plánovanou rekonstrukci ventilátorů na Severu před deseti lety a původně určené termíny ukončení těžby do roku 2023, tyto stroje musí nonstop pracovat tak, aby mohli všichni důlní kolegové fárat každý den, dokud je třeba. Samozřejmě, vrub času a vliv agresivních podmínek se na hlavních ventilátorech podepisuje. Proto jsou pravidelná údržba a prohlídky externích firem podle báňských předpisů jednou z podmínek udržovat tyto zařízení ve funkčním a provozuschopném stavu,“ řekl Ocisk Měsíčníku Horník.

Musím zdůraznit, že po zkušenostech z minulých let jsme navázali velice dobrou operativní spolupráci se společností ZVVZ Enven-Engineering z Milevska, která je de facto výrobcem této technologie a díky své pobočce strojní údržby v Ostravě je i dostupná časově,“ pokračoval vedoucí povrchových provozů. Preventivně na doporučení dodavatele se podle něj vyřešily opravy a výměny statorových lopatek na lokalitě Sever i Jih tak, aby nedošlo k poruše.

V letošním roce se v období ledna a února (HV č. 2 Sever) a března a dubna (HV č. 1 Sever) měnily z důvodu snížení hlučnosti v okolním prostředí všechny tlumiče hluku. Tuto akci provedla firma SE-MI Technology. Po této akci došlo ke znatelnému zlepšení situace především pro obyvatele Stonavy i části Karviné. „Tento rok plánujeme pokračovat v dokončení výměny regulačních i statorových lopatek na hlavním ventilátoru číslo 2 severní lokality a chtěli bychom opravit část opláštění jižního hlavního ventilátoru číslo 2,“ přiblížil vedoucí povrchových provozů. Všechna uvedená opatření, jak doplnil, mají za cíl co nejdelší provoz hlavních ventilátorů obou lokalit Dolu ČSM v dalších letech těžby s minimem poruch či mimořádných událostí.

0 0