Hornické odpoledne na Řimbabě

Hornické odpoledne na Řimbabě
K. Neuberger dekoruje J. Majera

Členové Hornického spolku Stříbro vyrazili v sobotu 22. 7. 2017 na pozvání Spolku Řimbaba na hornické odpoledne do Bohutína u Příbrami. Zde se většinou schází hornické spolky z Příbrami a okolí. Přijely spolky z Plané, Rudolfova, Zbůchu a Stříbra. V letošním roce se spolek opět připravil na svoji akci excelentně. Za půl roku připravil expozici z díla příbramského malíře Hojdena, kterou začátkem letošního roku získal od pozůstalých. Hornický spolek Stříbro předal členovi Spolku Řimbaba panu Jaroslavu Majerovi vyznamenání – medaili Fr. Jareše za zásluhy. Akci jako tradičně zahájil místostarosta spolku Ing. Josef Kovář, posléze se přidal starosta spolku Ing. Luboš Mandík. Po projevech následovalo ocenění členů spolku za vydařenou práci během roku, poté došlo i na přespolní – Ing. Miroslava Šťastného, Dr. Petřeka, Vratislava Klaboucha a Karla Neubergera ze Stříbra.


Účastníci hornického odpoledne

Poté jsme se za nesmírně důležitého doplňování tekutin prošli areálem dolu Řimbaba. Počasí akci i nám přálo až moc, bylo vedro k padnutí. Odpoledne, kdo chtěl, mohl zavítat na prohlídku štoly pod dolem Řimbaba. K vidění bylo exotické zvíře, a to velbloud. V kovárně byla plně rozpálena výheň, řezbář vyřezával dřevěné figurky, k poslechu hrála místní kapela. K chuti přišla káva s koláčky a nebo kachna. Akce jistě zdárně probíhala do večerních hodin, to jsme již bohužel byli na cestě domů.

Zdař Bůh!
Karel Neuberger
Hornicko-historický spolek Stříbro

0 0