Hornické spolky v Německu

Na pozvání báňských inženýrů z Horního Bavorska se hornické spolky Planá a Stříbro ve dnech 28. – 29. 10. 2016 zúčastnily exkurze po hornických provozech Horních Frank, naprogramované a koordinované vedoucím, Ing. Frankem Beckerem. Akce byla zahájena návštěvou sádrovcového dolu v Hüttenhaimu u Würzburgu patřícímu firmě KNAUF. Do dolu se vjíždí štolou, celý důl je komorově rozfárán a těží se zde při 12 pracovnících 2500 t sádrovce denně. Dolování probíhá v hloubce od 50 m do 120 m v jedné úrovni. V době naší návštěvy jsme byli svědky zajímavé události: majitel firmy pan Knauf pořádal ve štole rodinnou oslavu a k tomuto účelu zde byla pod patronací sv. Barbory vybudována komora s moderním zařízením a zajímavým vstupem.

Účastníci exkurze.
V rámci exkurze jsme v okolí navštívili ještě několik povrchových dolů, což bylo zajímavou zkušeností pro naše zákonodárce. Majitelé půdy (většinou drobní zemědělci) propůjčují zemědělskou půdu dobývací společnosti na dobu pěti let. Během tohoto období se nerost musí vytěžit a oblast se musí zrekultivovat do původní podoby. Po dobu pěti let se za propůjčení pozemku majiteli pozemku platí.

Celá oblast je známa pěstováním vinné révy. Víno zde má pro svůj růst vhodný podklad tvořený právě anhydritem. K nejznámějším odrůdám vinné révy pěstovaným v této oblasti patří „Silvaner“ nebo „Bakus“.

V odpoledních hodinách jsme byli plánovaně přijati ve světovém ústředí firmy KNAUF v městě Iphofenu. Ve firmě pracuje celkem 27 000 pracovníků. Byli jsme provedeni celou firmou – linkou na zpracování sádrokartonových desek – jejíž výrobní hala je dlouhá 1 km. Denní produkce firmy jen v tomto závodě činí průměrně 270 kamiónů při minimálním
množství zaměstnanců, díky velké míře automatizace provozu.

Večer jsme se usadili v nedalekém městečku Markt Einerheim u velmi sympatické paní domácí Petry Firnbach. Druhý den jsme se vydali do dolu na zpracování břidlice v Lotharheilu u Geroldsgrünu.

Tato soukromá firma o 8 lidech těží a zpracovává ve svém dole břidlici. Do dolů se fárá starou a novou štolou. V minulosti byla hloubka dolů 120 metrů, dnes je tato část již zatopena z důvodu velkých nákladů na trvalé čerpání vody. Těžba je soustředěna do ložisek, kde se voda čerpá minimálně. Výroba je zaměřena na střešní krytiny, řezání, frézování, plátkování, specializují se na požadavky památkářů související s opravami památek (opracování do různých tvarů) a v poslední době svou pozornost zaměřují také na japonský trh. Tato firma prosperuje již ve čtvrté generaci horníků.

Na závěr musíme poděkovat Ing. Beckerovi za perfektní programa nové poznatky a těšíme se na shledanou příště, třeba zase u nás.
Zdař Bůh (Glück Auf)!

Karel Neuberger
Hornicko-historický spolek Stříbro

 

0 0