Hornicko-historický spolek pod Ralskem usiluje o umístění hornických kladívek do znaku města Stráže pod Ralskem

Hornicko-historický spolek pod Ralskem  usiluje o umístění hornických kladívek  do znaku města Stráže pod Ralskem

Již několik desetiletí, přesněji od roku 1977, užívá město Stráž pod Ralskem znak města, který ovšem není zaveden v tzv. REKOSu (REKOS = Registr komunálních symbolů). Hornicko-historický spolek pod Ralskem (dále HHSpR) proto využil daného stavu a požádal orgány města o schválení úpravy – resp. „polepšení“ (heraldický pojem pro úpravu znaku měst a obcí) – znaku města dle předloženého návrhu (viz obrázek), aby znak mohl být schválen, zanesen do REKOSu, a stal se tak oficiálním. V čem tedy „polepšení“ znaku spočívá?

Návrh nové verze znaku města Stráž pod Ralskem

Současný znak města je tvořen dvanáctilistou slunečnicí zlaté (žluté) barvy v černém poli a pochází z roku 1976 (pozn.: od 1. ledna 1977 se rozhodnutím KNV v Ústí nad Labem stala Stráž pod Ralskem městem). V současné době chce HHSpR stávající znak „polepšit“ o symbol připomínající hornické řemeslo, tedy o mlátek a želízko ve zlaté barvě. Tento symbol je umístěn v pravém horním heraldickém rohu (pohledově v levém horním rohu). Hornická symbolika v heraldických znacích je jedinečná, neboť ne každé město či obec má historii natolik spjatou s hornic-kým řemeslem. V případě Stráže pod Ralskem se domníváme, že hornictví, a zejména to novodobé, přineslo městu i jeho obyvatelstvu rozkvět a je tedy na zvážení, zda si město zaslouží mít ve znaku připomínku „černého řemesla“. Spolek by tak rád zdůraznil pospolitost s hornickou minulostí, která doprovází Stráž pod Ralskem již od středověku (těžba kamene a těžba železné rudy) až po současnost (těžba uranu). Zlatá, resp. žlutá, barva tak přímo vystihuje i barvu uranového hornictví (pozn.: těžba uranu a výroba diuranátu amonného, tzv. žlutého koláče). Píší se 60. léta 20. století a objevené zásoby uranové rudy ve Stráži a jejím okolí jsou příčinou otevírání uranových dolů. Malinká obec – tehdy ještě vesnice Stráž pod Ralskem – zažívá živelnou výstavbu tzv. „stavebního“ obrození. Jsou vybudovány obslužné komunikace (vč. obchvatu města), stavějí se nové budovy (poliklinika, kulturní dům, základní škola,
mateřské školky, nákupní střediska, panelové domy), sportoviště, bazén apod. Z pohledu okolních amospráv má Stráž pod Ralskem nejlepší občanskou vybavenost. Nutno říci, že díky těžbě uranu…

Co říká statistika? Celkově je v naší zemi 6 258 obcí a měst, k hornickým městům se hlásí cca 100 měst. S hornickými kladívky jich je cca 60. Když se zaměříme na hornická města a obce v Libereckém kraji, tak jsme na počtu tří měst (Rokytnice nad Jizerou, Nové Město pod Smrkem, Chrastava).HHSpR se snažil k tomuto návrhu přistoupit zodpovědně a možnost „polepšení“ znaku města předem dohodnul a projednal s PhDr. Karlem Müllerem, ředitelem Zemského archivu v Opavě a členem expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výsledné „polepšení“ stávajícího znaku města je tedy v souladu s pravidly a záleží jen na názoru občanů města Stráže pod Ralskem, a následně na vedení města, zda takovýto návrh akceptuje a předloží k evidenci do REKOSu. Nutno si uvědomit, že každý znak města (obce) v sobě odráží minulost, výjimečnost a připomínku událostí, které významně ovlivnily jeho podobu a rozvoj.

Při prezentaci znaku na zasedání Zastupitelstva města Stráže pod Ralskem, které se konalo dne 2. září 2020, vyvolal HHSpR věcnou diskuzi k danému tématu, což bylo cílem a snahou. Zasedání zastupitelstva následně přijalo usnesení, že vytvoří anketu pro občany města, ve které mohou vyjádřit svůj názor na „polepšení“ znaku města. Hornický spolek dlouhodobě dbá o rozvoj města, snaží se organizovat akce pro veřejnost. Občas se říká: „Kdo nic nedělá, nic nepokazí,“ avšak spolek preferuje úsloví „Slušností a pílí, k rozvoji a k cíli“.

Za Hornicko-historický spolek
pod Ralskem
Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
Ing. Eduard Horčík

 

0 0