Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Hornický ples ve Stráži pod Ralskem

Slavnostní přivítání návštěvníků plesu členy HHS pod Ralskem .V sobotu 11. února 2017 se uskutečnil ve Stráži pod Ralskem první Hornický ples, jehož pořadatelem byl Hornicko–historický spolek pod Ralskem (dále jen HHS). Hned v úvodu se sluší říci, že tento ples připomněl, že hornictví má v našich zemích tisíciletou tradici (již třeba za Keltů) a že horní zákon (Jihlavský horní zákon) pochází z roku 1249.
Hornický ples byl zahájen čestným slavnostním pochodem horníků a přátel hornictví za tónů akademického pochodu vědecké rady VŠB – TU Ostrava. V čele průvodu byl nesen prapor HHS. Po slavnostním nástupu byla účastníkům plesu přednesena zdravice, a to jak od českého krále Václava II., tak od předsedy HHS. Poté bylo poděkováno sponzorům plesu a vyvrcholením vlastního zahájení bylo zazpívání nejkrásnější hornické karmíny (písní) – hornické hymny „Hornický stav budiž velebený“. Potom již začal vlastní ples.


Skok přes kůži v podání ostravského souboru Hlubina.
O jeho kulturní zpestření se postaral Soubor lidových písní a tanců Hlubina, který k nám zavítal až z Ostravy. V průběhu plesu měl tento soubor několik vystoupení, mezi nimi nechyběl ani slavný „Skok přes kůži“. Mnozí návštěvníci přiznali, že „skok“ viděli poprvé v životě. Oživením plesu byla i písnička „Kamarádi, dolů sfárejme“, kdy se při refrénu této písničky vzájemně obchází kamarádi napříč sálem a přiťukávají si „kytičkami“ (sklenicemi) naplněnými „posvátnou mastí“ (pivem).

Díky sponzorům bylo v tombole na 300 krásných cen a v pozdních večerních hodinách byl uskutečněn i „pivní souboj“ o hodnotné ceny, který spočíval v tom, kdo ze tří soutěžících vypije nejrychleji půllitr piva. Odměnou pro vítěze byl krásný plastový model Tatry T 148 o nosnosti 100 kg! Další soutěžící se museli smířit „pouze“ s malými modely a kalendáři výrobce traktorů Zetor.

K poslechu a tanci hrál orchestr Domestic, účast na plese čítala téměř 200 návštěvníků a již nyní HHS připravuje hornický ples na rok 2018, neboť hornictví neodmyslitelně k tomuto městu patří!

Za HHS pod Ralskem Ing. Eduard
Horčík a Ing. Václav Dorazil, Ph.D.
Foto poskytl:
Ing. Jiří Wlosok a Karel Kuna

0 0