Hornický Zpravodaj KPHMO, z. s. – I. čtvrtletí 2021

V pondělí 8. 3. 2021 vyšel Hornický zpravodaj Klubu přátel hornického muzea Ostrava, z. s. č. 1/2021 – I. čtvrtletí. 📰📖🗞
Těšit se můžete na 48 stran veselého i neveselého hornického čtení včetně informace o současném dění v klubu, zajímavé vědecké články např. Skupinový důl Ostrava jako šestý díl článků z Generelů OKD, Ukončení těžby v Německu, švéfl, důlní WC či pozvánka na EXPO 2021 do lomu v Brně a samozřejmě další hodnotné čtení.
 
Hornický zpravodaj klubu si můžete stáhnout z našich webových stránek – https://www.hornicky-klub.info/zpravodaj-2021/. Členové klubu, partneři a podporovatelé klubu jej dostanou při nejbližší příležitosti v tištěné podobě (nejspíše na besedách ve třech pobočkách a nebo na plenární schůzi klubu), jak je tomu zvykem od 90. let minulého století, co Hornický Zpravodaj pravidelně vychází jako čtvrtletník.
 
Uzávěrka Hornického zpravodaje č. 2/2021 – II. čtvrtletí je stanovena na pátek 2. dubna 2021. Můžete nám zasílat své články, náměty, připomínky, fotografie či zpětné vazby z hornických zpravodajů. Za veškerý zaslaný materiál Vám všem mockrát děkujeme a těšíme se na další Vaši spolupráci!
 
Redakční tým Hornického zpravodaje ve složení: Ing. Kateřina Polínková, Petr Kubinský a Václav Smička
 
Zdař Bůh! ⚒🏭🏗🏢
2 0