HORNICKÝ ZPRAVODAJ KPHMO, z. s.

Na webu našeho klubu najdete v elektronické verzi Hornické Zpravodaje. 📧👷✍️
https://www.hornicky-klub.info/ke-stazeni-zpravodaj/zpravodaj-2020/
 
Jsou zde všechny 4 čísla za rok 2020. Můžete se na ně podívat, pročíst si je, či rovnou stáhnout do Vašich PC.
Připomínám, že uzávěrka Hornického Zpravodaje č. 1/2021 – první čtvrtletí roku 2021 je stanoven na pátek 6. února 2021.
Do této doby můžete zasílat své příspěvky, články, fotografie, náměty, připomínky a podobně na mejl: k.polinkova@seznam.cz.
 
Děkuji Vám za ochotu a spolupráci.
 
Kateřina Polínková – Vedoucí redakční rady Hornického Zpravodaje 📰📖🗞
5 0